Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu PIR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pir.01.400x143Rada Nadzorcza Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. z siedzibą w Warszawie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Do obowiązków Prezesa Zarządu należeć będzie reprezentowanie Spółki oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przedmiotem działalności.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać do 24 października 2014 r. do godziny 12.00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem.

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu zobowiązani są posiadać:

  • co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracy i doświadczenie we współzarządzaniu podmiotem typu private equity o znaczącej skali działalności lub w rozpoznawanym na rynku krajowym i międzynarodowym banku inwestycyjnym/korporacyjnym, lub w międzynarodowej firmie doradztwa corporate finance, o znaczącej skali działalności;
  • potwierdzone konkretnymi przykładami doświadczenie w zakresie negocjacji, prowadzenia i zamykania złożonych transakcji inwestycyjnych o znaczącej skali;
  • wykształcenie wyższe;
  • biegłą znajomość języka angielskiego.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: www.pir.pl

źródło: www.pir.pl