Poprawa w eksporcie i inwestycjach przyśpieszy wzrost PKB do 4%?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

szulec.piotr.pioneer.pekao.01.268Dane wypływające z polskiej gospodarki nie rozczarowywały, ale też do początku maja nie wnosiły specjalnego dynamizmu w panującą sytuację - komentuje Piotr Szulec, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management.

Nawet wskaźniki wyprzedzające, w tym indeks PMI, mierzący koniunkturę w polskim przemyśle, który spadł w kwietniu do poziomu 54,0 pkt z poziomu 54,8 pkt jeszcze w marcu, nie wskazywały, że ten rok może być rokiem przełomu. Część danych potwierdzała jednak, że wzrost PKB w najbliższych kwartałach może pozytywnie zaskoczyć, co mogłoby stanowić pożywkę dla sektora małych i średnich firm z warszawskiego parkietu. I faktycznie tak się stało. Z opublikowanego w połowie maja odczytu flash polskiego PKB podanego przez GUS wynikało, w I kwartale 2015 r. polski PKB wzrósł o 3,5% w ujęciu rocznym (1,0% w ujęciu kwartalnym). Potwierdziły to dane opublikowane dzisiaj. PKB w I kwartale wzrósł o 3,6% r/r, a odnotowana struktura wzrostu potwierdza, że kolejne kwartały mogą przynieść dalsza poprawę odczytów.

Wzrost oparty o silny eksport, stabilną konsumpcję i przyspieszające inwestycje to zdrowy wzrost, który dobrze rokuje na najbliższą i dalszą przyszłość. Inwestycje wzrosły w I kwartale o 11,4% w ujęciu rocznym, konsumpcja gospodarstw domowych o 3,1% r/r, natomiast wkład eksportu netto do odnotowanego wzrostu PKB wyniósł 1,1 pp. Odnotowane dane okazały się lepsze od oczekiwań analityków, co potwierdza, że gospodarka jest w bardzo dobrej formie. Szczególnie cieszy dynamiczna poprawa po stronie inwestycji co potwierdza pośrednio tezę o tym, że przedsiębiorcy przygotowują się na poprawę po stronie popytu, głównie za sprawą rosnącej siły nabywczej gospodarstw domowych (wypadkowa zatrudnienia, wynagrodzeń i deflacji).

Na bazie dzisiejszych danych zakładamy, że wzrost PKB w 2015 r. będzie stopniowo przyspieszał, nawet do poziomu 4% na koniec tego roku. Odczyt tempa wzrostu w I kwartale 2015 roku potwierdza również, że z dużym prawdopodobieństwem ostatnia decyzja RPP o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych była jak najbardziej właściwa. Opublikowane dane przesunęły również oczekiwania części analityków dotyczące pierwszych podwyżek stóp procentowych w Polsce z połowy 2016 roku na początek roku 2017.

Ożywienie poza Polską widać również w innych krajach regionu tj. Węgry czy Czechy. U naszych południowych sąsiadów mieliśmy do czynienia z bardzo pozytywnym zaskoczeniem dotyczącym skali odnotowanego wzrostu. Według opublikowanych informacji czeska gospodarka urosła w pierwszym kwartale o 3,9% w ujęciu rocznym, bijąc oczekiwania analityków szacujące wzrost PKB na poziomie 2%. Warto przypomnieć, że w  IV kwartale 2014 r. czeska gospodarka rozwijała się jeszcze w tempie 1,4% r/r.

Piotr Szulec
Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej
w Pioneer Pekao Investment Management