Polska pod naciskiem KE zmieni przepisy dotyczące podatku VAT od wyrobów akcyzowych?

Polska pod naciskiem KE zmieni przepisy dotyczące podatku VAT od wyrobów akcyzowych?
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska wzywa Polskę do zmiany przepisów dotyczących podatku VAT od wyrobów akcyzowych, których odprawa celna dokonywana jest przez odbiorców.

#KE wzywa Polskę do zmiany przepisów dotyczących podatku #VAT od wyrobów akcyzowych, których odprawa celna dokonywana jest przez odbiorców #akcyza

„Komisja podjęła w czwartek decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w celu zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, zgodnie z którymi odbiorcy świadczący na rzecz swoich klientów usługi odprawy celnej towarów akcyzowych (np. paliwa), są zobowiązani do płacenia podatku VAT nie tylko w odniesieniu do usług świadczonych przez samych odbiorców, ale również w odniesieniu do kwoty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nakładanych na paliwo” – czytamy w komunikacie.

Według KE, dzieje się tak pomimo faktu, że nie dokonują oni wewnątrzunijnego nabycia paliwa w rozumieniu obowiązujących unijnych przepisów dotyczących VAT (dyrektywa VAT, dyrektywa Rady 2006/112).

Może to prowadzić do podwójnego opodatkowania

„Może to także prowadzić do podwójnego opodatkowania, ponieważ klienci tych przedsiębiorstw są również zobowiązani do zapłaty podatku VAT za wewnątrzunijne nabycie tego paliwa. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie działań, Komisja może skierować do władz polskich uzasadnioną opinię w tej sprawie” – czytamy także.

Źródło: ISBnews