Polska gospodarka spowalnia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jedrzejak.maciej.saxo.bank.01.310x400Nad Wisłą koniec tygodnia został zdominowany przez informacje obrazujące aktualną sytuację ekonomiczną w Polsce. Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, w IV kwartale 2014 roku zanotowano drugi z rzędu spadek PKB, z 3.3% do 3%.

Słabsze od prognozowanych okazały się także wiadomości na temat  dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, która w styczniu wyniosła -0.2% m/m i -1.3% r/r, co sprzyjało osłabieniu wartości polskiej waluty. Zdaniem ekonomistów, pogłębienie deflacji może stanowić dla RPP silny argument za obniżeniem stóp procentowych już w czasie najbliższego posiedzenia. W efekcie, podczas piątkowej sesji kurs EUR/PLN wzrósł do poziomu 4.1862.

150216.wakeup.500x

Wszystko wskazuje na to, że istotny wpływ na przebieg dzisiejszej sesji będą miały informacje napływające z Brukseli, gdzie odbędzie się kolejne spotkanie ministrów finansów państw strefy euro z przedstawicielami ECB poświęcone dalszej pomocy finansowej dla Grecji. Uwagę inwestorów przyciągnie również publikacja danych obrazujących bilans handlu zagranicznego Eurostrefy (prognoza 20.5 mld euro).

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska