Polska będzie liderem w budowie sieci światłowodowej do lokalizacji użytkownika końcowego?

Polska będzie liderem w budowie sieci światłowodowej do lokalizacji użytkownika końcowego?
Marek Sawicki,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W sektorze tradycyjnie zdominowanym przez duże firmy telekomunikacyjne, inwestorzy infrastrukturalni i instytucjonalni co raz bardziej interesują się infrastrukturą cyfrową i globalnym rozwojem szerokopasmowego przesyłu po światłowodzie, a w szczególności do lokalizacji użytkownika końcowego (Fibre to the Premises - FTTP).

To główny wniosek z badania ujętego w raporcie globalnej kancelarii DLA Piper i TMT Finance, Przyszłość w pełni światłowodowa: trendy inwestycyjne na rynku FTTP 2021 (Building a Full Fibre Future: European FTTP Investment Trends 2021), pisze Marek Sawicki, partner, szef Private Equity i współkierujący praktyką Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć warszawskiego biura DLA Piper.

Ośmiu na dziesięciu (84%) respondentów uważa, że inwestorzy infrastrukturalni będą najbardziej aktywni w przyszłych projektach FTTP, podczas gdy niecała jedna trzecia (29%) operatorów telekomunikacyjnych będzie równie aktywna – stanowi to spadek o 15% w porównaniu do minionych 24 miesięcy.

Fundusze emerytalne także planują zwiększyć swoją działalność inwestycyjną w FTTP z poziomu 20% do ponad 27%. Plany inwestycyjne niewątpliwie przełożą się na powstawanie i rozwój nowych projektów FTTP.

Ponadto praca zdalna tak bardzo upowszechniona w czasach pandemii tylko dodatkowo wzmocniła zapotrzebowanie na łącza z ultra szybkim dostępem szerokopasmowym, co ma równie kluczowe znaczenie przy planowaniu kierunków inwestycyjnych w Europie – twierdzi tak ponad jedna czwarta (28%) respondentów.

Ponad trzy czwarte respondentów oczekuje, że ogólna wartość inwestycji europejskich w FTTP wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch lat.

Prawie jedna czwarta z nich (23%) planuje inwestycje na poziomie 500 mln – 1 miliard euro, podczas gdy kolejne 14% respondentów zainwestuje ponad 1 miliard euro.

Wg respondentów, trzy kraje europejskie z planowanymi największymi inwestycjami w FTTP to Niemcy (26%), Wielka Brytania (21%) i Polska (15%).

Rynek FTTP stanowi atrakcyjny kierunek inwestycyjny w porównaniu do innych sektorów, wciąż dostępne jest też korzystne finansowanie projektów FTTP, a same fundusze posiadają aktualnie wystarczające zasoby kapitałowe pod inwestycje (tzw. dry powder).

Pandemia COVID-19 przyśpieszyła wzrost wymogów technologicznych i infrastrukturalnych. FTTP staje się wyjątkowo atrakcyjnym celem inwestycyjnym w Europie głównie dzięki zapotrzebowaniu na ultra szybki szerokopasmowy dostęp, wspierającej polityce rządów, powszechnym zainteresowaniu docelowych użytkowników i utrzymującym się poziomom finansowań oraz apetytom inwestycyjnym ze strony banków i instytucji sektorowych.

Nasze badanie wskazuje, że 43% respondentów (zwłaszcza fundusze infrastrukturalne) planuje zaangażować się w pięć i więcej transakcji fuzji i przejęć w sektorze FTTP w ciągu najbliższych dwóch lat.

Obiecującym wydaje się fakt, że Polska zajmuje wysokie trzecie miejsce wśród krajów europejskich jeśli chodzi o deklarowany poziom inwestycji w FTTP.

W 2018 r. Polski rząd przyjął „Narodowy Plan Szerokopasmowy do roku 2025”, co tylko wzmacnia wyniki naszego badania.

Badanie zostało przeprowadzone w trzecim kwartale 2020 r. przez TMT Finance na zlecenie kancelarii DLA Piper.

W badaniu wzięło udział 62 zarządzających, reprezentujących inwestorów, pożyczkodawców, operatorów i doradców dla sektora FTTP, z siedzibami działalności w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpani, Włoch, Szwecji, Danii, Polsce a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii (których obecność na rynku europejskim jest bardzo silna).

33% respondentów było z banków inwestycyjnych, 25% z firm doradztwa transakcyjnego, 21% to zarządzający w firmach telekomunikacyjnych i operatorach światłowodów, 15% z firm inwestycyjnych (private equity, funduszy infrastrukturalnych i asset management), a 6% stanowiło grupę sprzedawców rozwiązań sieci.

Źródło: DLA Piper