Polak nowym koordynatorem korytarza Ren – Alpy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

polska.unia.150xKomisja Europejska podjęła decyzję o wyznaczeniu Pawła Wojciechowskiego na stanowisko koordynatora korytarza transportowego Ren - Alpy. Jest to jeden z dziewięciu multimodalnych korytarzy transportowych, ustanowionych przez UE, łączący porty znad Morza Północnego z basenem Morza Śródziemnego. Jednocześnie jest jednym z trzech głównych szlaków transportowych na kierunku północ-południe, do których zalicza się również korytarz Bałtyk-Adriatyk, rozpoczynający bieg w polskich portach Morza Bałtyckiego.

Komisja Europejska, doceniając wiedzę i doświadczenie Pawła Wojciechowskiego, podjęła decyzję o powołaniu go na stanowisko koordynatora po uzyskaniu zgody wszystkich państw członkowskich, przez które przebiega korytarz Ren – Alpy (Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Włochy). Paweł Wojciechowski przed objęciem nowej funkcji był przesłuchiwany przez Parlament Europejski, który wystawił mu pozytywną opinię. Kadencja koordynatora trwa 4 lata i może być przedłużona.

Paweł Wojciechowski, nowo wybrany koordynator korytarza Ren – Alpy, jest byłym ministrem finansów oraz wiceministrem spraw zagranicznych. Na stanowisku koordynatora zastąpi Ana Palacio.

Koordynator korytarza transportowego działa formalnie w imieniu Komisji. Do jego głównych zadań należy m.in. wspieranie koordynacji wdrażania korytarza sieci bazowej, w szczególności terminowe wdrożenie planu pracy w poszczególnych korytarzach oraz sporządzanie wraz z państwami członkowskimi planu pracy. Zadaniem koordynatora jest również zarządzanie działaniami państw członkowskich, które mają służyć bardziej efektywnemu wykorzystaniu infrastruktury transportowej w multimodalnym transporcie towarów i pasażerów.

Polska, ze względu na swoje położenie geograficzne, zajmuje istotne miejsce w układzie sieci międzynarodowych korytarzy transportowych. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bierze aktywny udział w pracach związanych z implementacją korytarzy przebiegających przez Polskę z zachodu na wschód (korytarz Morze Północne – Morze Bałtyckie) oraz z północy na południe (korytarz Bałtyk-Adriatyk).

Informację o powołaniu Pawła Wojciechowskiego na stanowisko koordynatora korytarza transportowego Ren – Alpy można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Każdy z dziewięciu europejskich korytarzy w ramach sieci transportowej TEN-T obejmuje trzy rodzaje transportu, minimum trzy państwa członkowskie i dwa odcinki transgraniczne, a pracom nad ustaleniami przewodniczą koordynatorzy europejscy.

Korytarz transportowy Ren-Alpy stanowi jeden z najruchliwszych szlaków towarowych Europy, łącząc leżące nad Morzem Północnym porty Rotterdamu i Antwerpii z basenem Morza Śródziemnego w Genui, poprzez Szwajcarię, niektóre z głównych ośrodków gospodarczych w regionach Renu i Ruhry oraz Renu, Menu i Neckaru, a także aglomerację Mediolanu w północnych Włoszech. Ten multimodalny korytarz obejmuje Ren jako śródlądową drogę wodną.

Piotr Popa
Rzecznik prasowy
Biuro Ministra
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju