Podwyżka stóp procentowych: koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej już wkrótce

Podwyżka stóp procentowych: koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej już wkrótce
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska (fot. Newseria)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej podjęła w środę decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 5,25% do 6,00%. Skala podwyżki stóp o 75 pb była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym.

Naszym zdaniem główną przyczyną silnego zaostrzenia polityki pieniężnej był odnotowany w maju dalszy, znaczący i silniejszy od oczekiwań wzrost inflacji, która zgodnie ze wstępnym szacunkiem ukształtowała się na poziomie 13,9% r/r z 12,4% w kwietniu. Ponadto, szacowany poziom inflacji bazowej zwiększył się wyraźnie do 8,5% w maju z 7,7% w kwietniu. W tym kontekście, poza podażowymi czynnikami napędzającymi inflację, w dzisiejszym komunikacie Rada zwróciła również uwagę na wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne.

Czytaj także: RPP podniosła stopy zgodnie z oczekiwaniami >>>

Podczas podejmowania decyzji w polityce pieniężnej przeciwwagą dla danych wskazujących na narastającą presję inflacyjną były publikacje z realnej sfery gospodarki wskazujące na spowolnienie aktywności gospodarczej. Wątek spowolnienia gospodarczego został w dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu RPP zaakcentowany wyraźniej niż w majowym dokumencie. Rada odnotowała przede wszystkim „wyraźne pogorszenie koniunktury w części gospodarek wschodzących, w tym w Chinach” oraz stopniowe spowolnienie dynamiki aktywności w gospodarce światowej. Ocena RPP dotycząca aktywności gospodarczej w Polsce była podobna jak przed miesiącem („w II kw. utrzymuje się korzystna koniunktura, jednak dynamika aktywności gospodarczej obniży się”).

Czytaj także: Komunikat RPP: decyzje o kolejnych podwyżkach stóp procentowych w znacznym stopniu uzależnione od sytuacji zewnętrznej >>>

Komunikat po posiedzeniu nie uległ znaczącym zmianom. Rada ponownie zadeklarowała, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę„. Jednocześnie, podobnie jak w maju, Rada podkreśliła, że podwyżka stóp procentowych ograniczy ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Podtrzymanie tych sformułowań wskazuje, naszym zdaniem, że w najbliższych miesiącach cykl zaostrzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany.

Ważnym argumentem na rzecz dalszych podwyżek stóp procentowych będzie publikacja lipcowej projekcji inflacji, w której oczekiwana ścieżka dynamiki cen zostanie zrewidowana wyraźnie w górę względem scenariusza przedstawionego w marcu.

Jednocześnie wskaże ona na znaczące przestrzelenie celu inflacyjnego w horyzoncie kilku kwartałów. Podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50 bp, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 7,00% w III kw. br., a cykl zacieśniania polityki pieniężnej zostanie zakończony. Oczekujemy, że napływające w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne będą wskazywały na postępujące spowolnienie wzrostu gospodarczego, a w szczególności konsumpcji i inwestycji. W przypadku materializacji takiego scenariusza członkowie RPP będą niechętni kontynuacji cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że obecnie Rada uważa, że spowolnienie w Polsce będzie ograniczone.

Treść komunikatu po posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralny dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.