Podróż autokarem a potencjalne odszkodowanie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

parol.czajkowska.katarzyna.01.400x266Polacy coraz chętniej wybierają europejskie miasta na cel swoich podróży. Popyt na zagraniczne wycieczki nie maleje nawet po zakończeniu sezonu. Najmodniejsze w chwili obecnej są wycieczki objazdowe. Ze względu na coraz liczniejsze podróże autokarem zanotować można coraz więcej wypadków komunikacyjnych. Nieliczni jednak wiedzą o tym, że w przypadku takiego zdarzenia mają prawo ubiegać się o odszkodowanie.

W mediach coraz częściej można usłyszeć doniesienia dotyczące wypadków autokarowych. Niestety w informacjach medialnych rzadko można spotkać konkretne porady przydatne przy dochodzeniu praw do odszkodowania.

Podczas ubiegania się o odszkodowanie najważniejsza jest umowa przewozu – to na jej podstawie klient dochodzi swoich praw. Warto zapamiętać, że taka umowa zawierana jest w momencie zakupu biletu. W przypadkach wycieczek wykupionych w biurach podróży umowa przewozu zostaje zawarta w chwili podpisania przez nas umowy na świadczenie usług transportowych. W takim kontrakcie znajdziemy wszelkie zapisy związane z transportem podczas wycieczki, a wśród nich te związane z kosztem podróży, który obejmuje koszt transportu. Zdarzają się również przypadki, że w autokarze znajduje się osoba, która nie zawarła umowy przewozu – należy zapamiętać, że zawarcie kontraktu następuje przez samo wejście do pojazdu. Osoby, które nie posiadają biletu, lub nie wykupiły wycieczki również mają prawo do odszkodowania.

Według artykułu 62 ustawy Prawo Przewozowe to przewoźnik zobowiązany jest do odszkodowania za szkody poniesione przez pasażerów. Przed podróżą powinniśmy dowiedzieć się z jaką firmą przewozową współpracuje nasze biuro podróży. Należy zapamiętać, że to właśnie przewoźnik a nie biuro podróży odpowiada za nasze bezpieczeństwo podczas wycieczki.

Według wspomnianej ustawy Prawo Przewozowe, odpowiedzialność przewoźnika polega jedynie na należytym wywiązaniu się z umowy przewozu. Ustawa w ten sposób chroni pasażerów przed skutkami m.in. opóźnienia przyjazdu czy przedwczesnego odjazdu autokaru. Za wszelkie uszkodzenia przewożonego przez nas mienia przewoźnik poniesie odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy uszkodzenie nastąpiło z jego winy.

„Należy również wziąć pod uwagę drugą ważną kwestię, tj. szkody osobowe, które są wynikiem wypadku. W zakresie obrażeń ciała powstałych w wyniku ruchu pojazdu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Taka odpowiedzialność ponoszona jest przez przewoźnika na zasadzie ryzyka (świadcząc usługi transportowe liczyć trzeba się z tym, że mogą zaistnieć jakieś szkody względem osób trzecich). Sytuacją zwalniającą z wypłacenia odszkodowania jest przypadek, gdy szkoda nie wynika z winy przewoźnika (nastąpiła ona z naszej winy, lub w wyniku działania siły wyższej czy osób trzecich). We wszystkich pozostałych przypadkach nie ma mowy o zwolnieniu z odpowiedzialności za powstałe szkody. Zadośćuczynienie wypłacane jest przede wszystkim z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu, którym podróżujemy”. – tłumaczy Katarzyna Parol-Czajkowska Dyrektor Departamentu Dochodzenia Roszczeń Centrum Odszkodowań DRB – firmy działającej na rzecz zwiększenia świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa, specjalizującej się w pomocy przy uzyskiwaniu należnych odszkodowań.

W momencie, kiedy wypadek miał miejsce za granicą również mamy prawo do odszkodowania. „W takim przypadku powinniśmy ustalić, kto był sprawcą wypadku i zebrać wszelkie potrzebne informacje takie jak: numer rejestracyjny, kto jest ubezpieczycielem pojazdu jak również numer polisy” – radzi Katarzyna Parol-Czajkowska z Centrum Odszkodowań DRB.

W celu usprawnienia likwidacji szkody, która powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego, który miał miejsce na terenie Europy powstał System Zielonej Karty. Główną ideą Systemu jest to, aby poszkodowani mogli otrzymać należne im odszkodowanie i nie byli zmuszeni do nabywania ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy każdego z odwiedzanych krajów. „W momencie, kiedy zdarzenie miało miejsce w kraju europejskim, które należy do Systemu, mamy możliwość przeprowadzenia postępowania w Polsce, co pozwala nam zaoszczędzić czas i pieniądze, bez potrzeby dokonywania niezbędnych tłumaczeń i konieczności prowadzenia sprawy w zagranicznym systemie prawnym” – wyjaśnia Katarzyna Parol-Czajkowska z Centrum Odszkodowań DRB.

Warto podkreślić, że przeprowadzenie postępowania w Polsce umożliwia nam bieżącą kontrolę wydawanych decyzji i likwidację szkody w krótkim czasie.

Katarzyna Parol-Czajkowska
Dyrektor Departamentu Dochodzenia Roszczeń Centrum Odszkodowań DRB