Podkarpacie dopisało

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

keds2012.naglowek.www.02.590x148Trzecia z cyklu konferencji dla JST i podmiotów zależnych pod hasłem Innowacje, konkurencyjność, rozwój, jaka odbyła się 18 listopada w Rzeszowie pod wieloma względami była najbardziej udana z dotychczasowych. Tym bardziej nam miło, ze wzorem lat ubiegłych samorządowcy z Podkarpacia przybyli tyleż licznie, co punktualnie.

Już moduł edukacyjny dedykowany uczniom miejscowych szkół upłynął pod znakiem żywego zainteresowania i aktywnego udziału ze strony młodzieży. Widać, ze lekcje przedsiębiorczości realizowane w ramach programu dydaktycznego nie pozostały bez echa. Tym lepszy był odbiór obu bloków tematycznych zrealizowanych przez Przemysława Wiśniewskiego z Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, a mianowicie Spacer Ulicą Bankową i Projekt Centrum Pieniądza.

121019.rzeszow.01.550x364

Agenda spotkania uległa rozszerzeniu o prezentację Anny Zofii Białej z Eris Polska dedykowaną korzyściom wynikającym z publikacji informacji przestrzennej i Marcina Kapustki z SMSCentral obrazująca system sms-owego powiadamiania mieszkańców gminy o zagrożeniach. Żywa forma obu prezentacji znacznie podniosła temperaturę Sali, a pytania i rozmowy w kuluarach potwierdziły jak wiele w wymienionych obszarach pozostało jeszcze do zrobienia. Klamrami spinającymi prezentacje były tym razem wystąpienia dra Zbigniewa Wierzbickiego – analizujące krytyczne czynniki ryzyka i sukcesu projektów JST i podmiotów zależnych, które otworzyło sesję, oraz wykład Jacka Ratajczyka na temat wyzwań, przed jakimi stoją samorządy w obecnej dobie, oraz możliwych usprawnień w sferze zarządzania, budżetowania i organizacji. Trudne niekiedy kwestie i diagnozy wskazujące na subiektywne bariery w tym kompetencyjne, spotkały się z oddźwiękiem, nie tyle polemicznym, co potwierdzającym trafność przedstawionej diagnozy.

121019.rzeszow.02.550x364

Nie zabrakło lżejszych akcentów, w tym losowania w ramach prezentacji Mennicy Polskiej wizerunku Orła w kunsztownie wykonanej oprawie. Szczęśliwcem okazał się reprezentant Rudnika nad Sanem, który nazwał swoją gminę polska stolicą wikliny. Banki spółdzielcze reprezentowało tym razem drugie ze zrzeszeń – BPS, w osobie pani Darii Oleszczuk -Dyrektor Departamentu Współpracy Instytucjonalnej. Dopełnienie prezentacji Krzysztofa Rostafińskiego – przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, który omówił Systemy Wymiany Informacji składające się na architekturę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i bezpieczeństwo prawne mieszkańców, stanowiła uroczystość wręczenia wyróżnień gminom dbającym o Finanse Mieszkańców.

121019.rzeszow.03.550x364

Nie zabrakło także innych wątków, że wymienimy kwestie dotyczące nowoczesnych ubezpieczeń all risk dedykowanych samorządom. Co szczególnie ważne jak wykazał Grzegorz Nowak – kierownik Wydziału Sprzedaży Ubezpieczeń TUW-u, wybór takiej formy asekuracji gwarantuje optymalizację związanych z tym kosztów, gdyż istotą rozwiązania jest rezygnacja z marży gwarantującej wypracowanie zysku z prowadzonej działalności. Problematyka wykorzystania potencjału jaki dla samorządów stwarzają systemy informatyczne zdominowała wystąpienie Szymona Korzeniowskiego – Wiceprezesa Zarządu XENTIVO. Zindywidualizowane i opcjonalne rozwiązania o wielofunkcyjnych zastosowaniach, to bez wątpienia przyszły kierunek rozwoju e-administracji. W dyskusji dominowało przekonanie, ze wraz ze wzrostem zadań samorządów, zmianie muszą ulec zasady ich finansowania, również w kontekście kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.

121019.rzeszow.04.550x364

Krótki czas jaki pozostał do jej wdrożenia oznacza nowe wyzwanie dla samorządów. By mu sprostać trzeba szerzej wykorzystywać nowoczesne instrumenty i narzędzia, również we współpracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie instytucjami finansowymi. Formuła realizacji projektów kojarzących partnera prywatnego z publicznym oznacza nową jakość również w tym obszarze. Piszący te słowa, któremu przypadło w udziale moderowanie spotkania wyraził przekonanie, ze razem podołamy temu zadaniu.

Maciej Małek