Podatek od reklam: kto i ile zapłaci, gdzie trafią pozyskane z niego środki?

Podatek od reklam: kto i ile zapłaci, gdzie trafią pozyskane z niego środki?
Fot. stock.adobe.cpm/weedezign
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej przewiduje rządowy projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Nowe przepisy wprowadzą składkę z tytułu reklamy internetowej i konwencjonalnej. Zgodnie z nimi połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić do NFZ.

Jak utrzymują autorzy projektu, w związku „z długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie, zaproponowano, by Narodowy Fundusz Zdrowia, z którego finansowane są świadczenia opieki zdrowotnej, zasilić dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będą składki z tytułu reklamy internetowej i konwencjonalnej”.

Czytaj także: Media bez wyboru: wspólny protest przeciwko wprowadzeniu podatku od reklam >>>

W projekcie proponuje się zasilenie wpływami z tytułu składek od reklam internetowej i konwencjonalnej trzech funduszy – NFZ, do którego ma trafić 50 proc. wpływów ze składek, nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (35 proc.) oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (15 proc.).

Kto zapłaci składkę z tytułu reklamy internetowej?

Płatnikami składki z tytułu reklamy internetowej będą usługodawcy cyfrowi świadczący usługi na terytorium Polski.

„Zaproponowano, że składka z tytułu reklamy internetowej będzie wynosiła 5 proc. podstawy wymiaru składki, będzie ona rozliczana w okresach rocznych, zaś podstawa wymiaru składki będzie wyliczania w oparciu o liczbę odbiorców reklam internetowych danego usługodawcy w Polsce” – poinformowano.

Czytaj także: Podatek od reklam: ustawa ma wejść w życie 1 lipca >>>

W przypadku składki od reklamy internetowej, będą je płaciły firmy, których przychody bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro.

Drugim rodzajem płatnika będą firmy, których przychody z tytułu świadczenia usług reklamy intranetowej na terenie Polski, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 mln euro.

Składki od reklamy konwencjonalnej

W wykazie wskazano, że do zapłaty składki od reklamy konwencjonalnej obowiązani będą dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące sieci kin, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy świadczący usługi reklamy na terytorium Polski.

„Objęcie składką przychodów z reklamy przekraczających kwotę 1 mln zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji, radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy, a w przypadku reklamy zamieszczanej w prasie kwotę 15 mln zł” – czytamy w wykazie.

Uzależnienie stawek od sposobu świadczenia usługi oraz rodzaju reklamowanych produktów

Jak dodano, w projekcie zaproponowano uzależnienie stawek od sposobu świadczenia usługi (prasa, pozostałe media) oraz rodzaju reklamowanych produktów.

„Stawki podstawowe wyniosą w przypadku prasy 2 proc. dla przychodów nieprzekraczających 30 mln zł i 6 proc. w zakresie przychodów powyżej tej kwoty – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane stawki te wyniosą odpowiednio 4 proc. i 12 proc. W przypadku mediów innych, niż prasa stawki podstawowe wyniosą 7,5 proc. od przychodów nieprzekraczających 50 mln zł i 10 proc. w zakresie przychodów przekraczających tą kwotę – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane, stawki te wyniosą odpowiednio 10 proc. i 15 proc.” – wyjaśniono. Zgodnie z wykazem, składka ma być rozliczana w okresach półrocznych i odrębnie określono zasady obliczenia składki za pierwsze sześć miesięcy obowiązywania ustawy (drugie półrocze 2021 r.).

Czytaj także: Pracodawcy wzywają rząd do rezygnacji z podatku od reklamy >>>

Nowe przepisy będą tworzyć też Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest resort finansów, funduszy i polityki regionalnej, a planowanym terminem przyjęcia go przez rząd jest pierwszy kwartał 2021 roku.

Źródło: PAP BIZNES