Płatności bezpośrednie ARiMR: Problem nie tylko polityczny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.05.foto.024.a.267xW drugiej połowie listopada pojawiły się pierwsze oficjalne informacje o problemach z uruchomieniem systemu informatycznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który miał obsługiwać płatności bezpośrednie. Kto jest winień opóźnień w budowie systemu, mają wyjaśnić kontrole prowadzone w ARiMR przez Najwyższą Izbę Kontroli. Bez względu na ich wyniki, w takiej i podobnych sytuacjach rolnicy powinni móc liczyć na wsparcie sektora bankowego, zwłaszcza banków spółdzielczych.

Bohdan Szafrański

Woficjalnym komunikacie ogłoszonym 18 lutego przez obecne kierownictwo ARiMR podano, że 18 listopada 2015 r., ówczesny prezes agencji pisemnie poinformował ministra rolnictwa i rozwoju wsi o niedotrzymaniu ustalonych terminów wdrożenia systemu informatycznego, przy czym nowy harmonogram przewidywał znaczne opóźnienie w realizacji wypłat płatności bezpośrednich, oraz o niezabezpieczeniu na ten cel kwoty 1,386 mld zł i wstrzymaniu wypłat zaliczek. Nowe kierownictwo wynegocjowało i podpisało z firmą Asseco, wykonawcą systemu, dwa nowe aneksy, gwarantujące wypłatę rolnikom co najmniej 3,1 mld zł w styczniu i kolejnych 2 mld zł od lutego. Od 1 grudnia ub. r. do 6 kwietnia br. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 r. 7,25 mld zł. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,174 mln rolników. Wcześniej, od 16 października do 30 listopada 2015 r., agencja wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld zł. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. Do końca pierwszego tygodnia kwietnia br. ARiMR wypłaciła łącznie 9,93 mld zł. Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Agencja zakończy realizację wszystkich płatności obszarowych do 30 czerwca 2016 r.

Bohdan Szafrański

Absolwent SGGW w Warszawie, ukończył też studia podyplomowe z zakresu informatyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się normalizacją z zakresu żywności, rolnictwa i leśnictwa w PKN. Od początku lat 90. pisze o nowych technologiach informatycznych, między innymi o tematyce związanej z informatyką, telekomunikacją i biznesem. Współpracował z takimi tytułami, jak: „Gazeta Wyborcza” (dodatek Biuro i Komputer), „PCkurier”, „Informatyka”, „Elektronika”, „Świat Telekomunikacji”, „Mobile Computing”, „businessman.pl”, „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”. Od 2011 r. stały współpracownik „Miesięcznika Finansowego BANK”. Redagował i współredagował publikacje z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Wdrożenie systemu

Asseco Poland podpisała z ARiMR kontrakt, o wartości 12,9 mln zł netto, na przygotowanie systemu informatycznego gwarantującego ciągłość działania aplikacji SIA oraz wypłat pomocy finansowej dla rolników (suplement do Dziennika Urzędowego UE) na kampanię 2016 r. Odbyło się to na drodze negocjacji bez ogłoszenia, bo uznano, że prace muszą rozpocząć się natychmiast i tylko ta firma może je wykonać. Zamówienie obejmowało m.in. wprowadzenie zmian w aplikacji eWniosek i IACSplus. Witold Malina, dyrektor Pionu Rolnictwo w Asseco Poland, tłumaczy, że w przypadku systemu dopłat bezpośrednich w ARiMR na niedotrzymanie terminów złożyły się główne takie czynniki, jak: zmiana zasad realizacji dopłat wynikająca z nowej perspektywy budżetu unijnego 2014-2020 (przy czym w 2014 r. realizowano dopłaty po staremu), co oznaczało w praktyce konieczność napisania systemu od nowa – ZSZiK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) używany w poprzednich latach został zastąpiony budowanym systemem IACSplus do obsługi nowego okresu programowania. IACSplus jest znacznie bardziej rozbudowany i skomplikowany niż ZSZiK. Zamówienie dokończenia IACSplus zostało podpisane przez ARiMR i Asseco w kwietniu 2015 r. z terminami realizacji już późniejszymi niż zmiany w systemie ZSZIK do obsł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI