Platforma e-learningowa – start pod koniec października

Platforma e-learningowa – start pod koniec października
Krzysztof Pietraszkiewicz, Kinga Kurowska-Wilczyńska, Krzysztof Kokot
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
24 września 2018 roku w Klubie Bankowca zostało podpisane porozumienie pomiędzy Związkiem Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości i Fundacją Młodej Nauki dotyczące współpracy przy rozwijaniu platformy e-learningowej MOOC (Massive Open Online Course)

#KrzysztofKokot: Dziś nie wystarczy już zwykła prezentacja multimedialna i dobrze wydany podręcznik, to już przeżytek. Młodzi ludzie potrzebują dodatkowych bodźców, które zachęcą ich do przyswojenia niekiedy zawiłych treści #WIB #ZBP #FundacjaMłodejNauki @NCBR_pl

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę pomiędzy sygnatariuszami, wymianę wieloletnich doświadczeń oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych w celu ich upowszechniania i popularyzowania wśród studentów. Platforma MOOC dzięki temu porozumieniu wzbogaci się o treści realizowanych od wielu lat działań edukacyjnych sektora finansowego (m.in. Program sektorowy Bankowcy dla Edukacji, Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem) oraz pozwoli na prowadzenie szerokich działań popularyzatorskich z podziałem na różne ścieżki zaawansowania, tak aby wiedza z zakresu ekonomii, bankowości i przedsiębiorczości była odpowiednio skrojona do potrzeb odbiorców.

Kursy dla wszystkich studentów

Porozumienie przewiduje m.in. przygotowanie kursów dla studentów, ale i pracowników naukowych dotyczącej wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości z podziałem na dwie ścieżki: dla kierunków ekonomicznych, prawa i zarządzania oraz wszystkich pozostałych (kierunki techniczne, ścisłe, humanistyczne itp.), realizację istniejących kursów edukacyjnych WIB,  przygotowanie procesu certyfikacji ukończenia kursów oraz egzaminów sprawdzających wiedzę czy też zapewnienie dostępu do elektronicznych wersji czasopism branżowych.

Polski MOOC jest systemowym rozwiązaniem tworzącym sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe. Projekt realizowany jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Porozumienie podpisali: dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska Prezes Fundacji Młodej Nauki, Krzysztof Kokot Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich.