PKO Leasing prezentuje strategię na lata 2020 – 2022: nadchodzi cyfrowa era

PKO Leasing prezentuje strategię na lata 2020 – 2022: nadchodzi cyfrowa era
Źródło: PKO Leasing
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
• PKO Leasing ogłosiło Strategię na lata 2020-2022, która zakłada silniejsze wykorzystanie cyfrowych narzędzi oraz rozwój działalności w nowych segmentach rynku.
#PKOLeasing ogłosił Strategię na lata 2020-2022, która wprowadzi spółkę w cyfrową erę leasingu #leasing

PKO Leasing ogłosił Strategię na lata 2020-2022, która wprowadzi spółkę w cyfrową erę leasingu. Dokument jest częścią strategii Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, która zakłada jeszcze silniejsze wykorzystanie nowych technologii również w spółkach zależnych oraz pogłębienie relacji z klientami poprzez personalizację ofert i digitalizację kanałów sprzedaży.

Czytaj także: PKO Leasing z dynamiką wzrostu powyżej prognoz dla całego rynku >>>

– Model świadczenia usług finansowych zmienia się w cyfrowym kierunku, a coraz głębsze zmiany zachodzą także w na rynku usług leasingowych. Odpowiedzią PKO Leasing na pojawiające się wyzwania jest nowa Strategia na lata 2020-2022, która wprowadzi spółkę w cyfrową erę leasingu. Chcemy wykorzystać nowoczesne narzędzia cyfrowe do tworzenia lepiej spersonalizowanej oferty dla naszych klientów oraz oferowania im usług w jeszcze wygodniejszej formie. W kolejnych latach będziemy też rozwijali nowe produkty oraz będziemy dążyli do głębszej integracji naszej oferty z produktami dostępnymi w pozostałych spółkach grupy. Naszym celem strategicznym jest wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku leasingu  – powiedział Paweł Pach, prezes PKO Leasing.

Lider rynku we wszystkich segmentach

Celem strategicznym PKO Leasing w perspektywie do 2022 roku jest umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku leasingu oraz zdobycie wiodącej pozycji w czterech podstawowych segmentach obejmujących: samochody osobowe, transport ciężki, maszyny i urządzenia. Spółka przewiduje, że dzięki podjętym działaniom adresowanym w strategii, zwiększy swój udział na rynku leasingu do końca 2022 roku do blisko 17 proc. Po trzech kwartałach 2019 roku PKO Leasing ma 13 proc. udziałów w rynku leasingu oraz zanotował pond 8 proc. dynamikę wolumenu sprzedaży przy ujemnej dynamice wzrostu całego rynku (-2,4 proc.).

Samochody osobowe wyzwaniem dla rynku

Strategia PKO Leasing adresuje kilka kluczowych inicjatyw. Jej mocnym akcentem jest segment samochodów osobowych do 3,5 tony. Zdobycie wiodącej pozycji w tym obszarze jest kluczowe z punktu widzenia rozwoju biznesu. Obecnie samochody do 3,5 tony stanowią 44 proc. rynku i są najczęściej leasingowanym aktywem. Przed spółką stoją zatem wyzwania związane z wypracowaniem nowego modelu współpracy z dealerami. Dodatkowo PKO Leasing dostrzega rosnący potencjał wynajmu długoterminowego, również samochodów z napędem elektrycznym i będzie umacniał swoją pozycję w tym segmencie, wykorzystując do tego komplementarne dla PKO Leasing usługi oferowane przez przejętą w maju Grupę Masterlease. Również przy udziale tej grupy, prowadzony będzie rozwój, zintegrowanej z kanałami zdalnymi PKO Banku Polskiego, platformy online do sprzedaży samochodów osobowych.

Maszyny i Urządzenia (MiU) oraz skuteczny remarketing

Dane rynkowe pokazują coraz większy wzrost finansowania w segmencie maszyn i urządzeń. Po trzech kwartałach 2019 roku ten segment stanowi 29 proc. rynku (na koniec 2018 roku udział segmentu MiU wynosił 27 proc.). PKO Leasing jest liderem tego obszaru. Po trzecim  kwartale osiągnął 19 proc. dynamikę wzrostu r/r. przy ok 5 proc. wzroście całego rynku. Dodatkowo działaniem wzmacniającym prowadzenie rentowności biznesu w obszarach MiU i transportu ciężkiego będzie zwiększenie efektywności działań remarketingowych.

Rosnąca rola wynajmu długoterminowego

Wynajem długoterminowy zanotował w trzecim kwartale br. wzrost liczony rok do roku o 9,5 proc. PKO Leasing dostrzega ten potencjał, dlatego w swojej strategii będzie wykorzystywał obszar CFM. Kluczowymi projektami będą, realizowane wspólnie z Grupą Masterlease działania wzmacniające dostępność produktu wynajmu długoterminowego w sieci Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istotnym przedsięwzięciem będzie wprowadzenie platformy do sprzedaży online aut używanych. PKO Leasing wspólnie z Masterlease zbudują otwartą platformę, za pośrednictwem której klient będzie miał możliwość kupna samochodów pochodzących ze sprawdzonego źródła. Serwis zakłada dostęp zarówno do nowych jak i używanych samochodów, a korzystać z niej będą mogli zarówno klienci indywidulani, jaki i przedsiębiorcy. Dodatkowo będzie to narzędzie zintegrowane z kanałami bankowymi wspierające współpracę z dealerami zewnętrznymi. Prace wdrożeniowe zostały już rozpoczęte.

Standaryzacja, digitalizacja, robotyzacja

Proces cyfryzacji PKO Leasing będzie budowany w oparciu o kompetencje jakie posiada w tym zakresie PKO Bank Polski. W spółce prowadzone będą działania procesowe i operacyjne w trzech wymiarach: standaryzacji, digitalizacji oraz robotyzacji. Kluczowy będzie przy tym rozwój platformy operacyjnej – Portalu Klienta, który docelowo ma być kanałem zdalnym dedykowanym do wykonywania wszelkich potrzebnych operacji, nie tylko dotyczących zawarcia umowy, ale również obsługi posprzedażowej. Proces nabycia leasingu ma ulec całkowitej standaryzacji czego efektem będzie w dalszym kroku dostępność tego produktu online.

Źródło: PKO Leasing