PKO Bank Polski: Złoty korzysta na poprawiających się nastrojach na EM – dziennik rynkowy BSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x156Rynek stopy procentowej - W październiku rynek długu będzie otrzymywał wsparcie, później rentowności obligacji powinny już rosnąć.
Rynek walutowy - Złoty, po ewentualnym teście przez EURPLN wsparcia na 4,20, powinien powracać na słabsze poziomy.

Rynek stopy procentowej
Na rynku stopy procentowej ostatni tydzień przyniósł silne zmiany notowań, z dominacją wzrostów rentowności obligacji skarbowych. Osłabienie na rynku było widoczne zarówno w przypadku krótszego jak i dłuższego końca krzywej dochodowości. Krótkie papiery osłabiane były przede wszystkim przez zapowiedzi przedstawicieli NBP utrzymania stóp procentowych bez zmian w kolejnych kwartałach (doprowadziły do mocnego wzrostu notowań kontraktów FRA). Z drugiej zaś strony pod wpływem wyraźnych wzrostów rentowności na rynkach bazowych i w kraju po wzroście podaży po ostatniej czwartkowej aukcji zamiany papiery o dłuższych terminach wykupu, mimo początkowego umocnienia, kończyły tydzień wyżej w dochodowości.

W najbliższych tygodniach rynek będzie silnie wspierany przez wykup papierów DS1015 oraz wypłatę odsetek od obligacji skarbowych. Warto też wspomnieć, że Ministerstwo Finansów po ostatnich aukcjach jest bliskie realizacji tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Jeśli MF pozyska pod koniec miesiąca środki na regularnej aukcji (przynamniej na poziomie dolnego ograniczenia podaży: 5-10 mld PLN), to oznaczać będzie, że dalsze emisje będą już finansować potrzeby przyszłego roku. To również daje większą elastyczność w ustalaniu struktury i wartości oferty na kolejnych przetargach w tym roku.

Pozytywna sytuacja na rynku pierwotnym w październiku może wspierać notowania obligacji, niemniej w średnim okresie w dalszym ciągu spodziewamy się wzrostu rentowności papierów (bardziej w listopadzie i w grudniu). W tym tygodniu nie będzie istotniejszych publikacji, które mogłyby zmienić oczekiwania rynkowe. GUS poda informację nt. inflacji we wrześniu (ostateczna publikacja). Nie oczekujemy, aby wskaźnik został istotnie zrewidowany w relacji do poziomów odczytu wstępnego 
(-0,8% r/r). Ciekawa w kontekście przyszłej ścieżki inflacyjnej będzie struktura wskaźnika. Jeśli, co naszym zdaniem jest bardzo prawdopodobne, nie widać będzie wpływu niekorzystnych warunków pogodowych w Polsce na ceny żywności, to wówczas wzrost ścieżki inflacji w IV kw. będzie przebiegał wolniej, osiągając okolice +0,2% r/r w grudniu. Taki scenariusz sugeruje również w październiku inflację w granicach pomiędzy -0,6% a -0,5% r/r.

W najbliższych dniach wciąż istotne pozostaną sygnały napływające do inwestorów z rynków bazowych. Naszym zdaniem seria wystąpień przedstawicieli Fed w tym tygodniu będzie raczej wsparciem dla scenariusza podwyżek stóp procentowych. Członkowie FOMC będą zapewne traktowali podwyżkę w grudniu jako scenariusz bazowy, nieco ignorując (przynajmniej werbalnie) ostatnie słabsze non-farm payrolls. Pozytywny obraz gospodarki powinna przedstawić również publikacja Beżowej księgi, oddziałując w kierunku wyższych rentowności US Treasuries. Ten scenariusz wzmacniają również ostatnie wzrosty cen ropy naftowej na rynkach światowych.

Rynek walutowy
Piątkowa sesja na rynku głównej pary walutowej nasiliła trend wzrostowy utrzymujący się praktycznie od początku tygodnia.  Kurs EURUSD wzrósł do 1,135 – poziomu najwyższego od blisko miesiąca. Wsparciem dla wspólnej walut nadal pozostaje niepewność co do terminu rozpoczęcia normalizacji polityki monetarnej przez Fed. Po słabych danych NFP, kolejne raporty dot. gospodarki amerykańskiej (m.in. indeks Fed dot. kondycji rynku pracy, czy raport tygodniowy Initial Jobless Claims) również nie napawały optymizmem. W opublikowanym w czwartek Minutes, Rezerwa Federalna wskazała, że kondycja gospodarki USA była bliska stanu, który pozwoliłby na rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej, jednak uznała, że lepiej będzie poczekać, by ocenić, czy globalne spowolnienie nie przeszkodzi dalszemu odbiciu. Decydentów zaniepokoiły bowiem oznaki spowolnienia w światowej gospodarce, choć jak podkreślono nie powinny one znacząco wpłynąć na perspektywy rozwoju USA.

Tymczasem, jak pokazały ostatnie raporty spowolnienie w krajach EM (w tym szczególnie widoczne w Chinach) negatywnie wpływa na wyniki gospodarcze największego eksportera strefy euro. Opublikowane w ostatnich dniach dane dot. tej największej gospodarki strefy euro (inflacja konsumencka, zamówienia w przemyśle, dynamika produkcji przemysłowej, czy wyniki w handlu zagranicznym – szczególnie dot. eksportu) mocno rozczarowały, swym wydźwiękiem nasilając oczekiwania na dalsze wsparcie EBC w postaci czy to wydłużenia, czy rozszerzenia prowadzonego obecnie programu QE.

Opublikowane w czwartek Minutes z wrześniowego posiedzenia EBC pokazały, że choć bank dostrzega ryzyka dalszego spadku inflacji, to chce dać sobie więcej czasu, aby móc ocenić wpływ ostatnich wydarzeń na rynkach finansowych na gospodarkę. Jeśli jednak kolejne raporty makroekonomiczne będą rozczarowywały, czasu na czekanie może być coraz mniej. Nie sadzimy jednak, by do jakichkolwiek decyzji mogło dojść już w tym roku co dodatkowo wspiera zapewne aprecjację eurodolara. Najbliższe posiedzenie EBC zaplanowane jest na 22 października.

W kraju złoty korzysta na poprawiających się nastrojach na EM wynikających z perspektywy oddalenia w czasie podwyżek stóp przez Fed. Niemniej ewentualne utrzymanie polityki Fed w obecnej formie do 1q16 to tylko krótkookresowo dobra dla złotego i innych walut krajów EM wiadomość. Dyferencjał stóp procentowych zostanie bowiem utrzymany, jednak biorąc pod uwagę przyczynę braku podwyżek stóp w USA (obawa o wzrost gospodarczy USA w następstwie potencjalnego dalszego spowolnienia w Chinach) może w nie uderzyć w postaci rosnącej na świecie awersji do ryzyka. Na koniec roku eurozłotego oczekujemy w okolicach 4,27.

W przyszłym tygodniu z ważniejszych publikacji makroekonomicznych poznamy raporty nt. produkcji przemysłowej w strefie euro i w USA, sprzedaży detalicznej w USA oraz bilansu handlu zagranicznego Chin. W centrum uwagi znajdą się też dane inflacyjne, w tym finalny indeks CPI i CPI bazowy dla Polski. GUS opublikuje też informacje dot. rynku pracy (przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w przedsiębiorstwach). Z rynkowego punktu widzenia sytuacja na eurodolarze nie powinna się istotnie zmienić w najbliższych dniach. Preferowanym przez nas scenariuszem jest utrzymanie się pary w trendzie horyzontalnym. Złoty, po ewentualnym teście przez EURPLN wsparcia na 4,20 powinien powracać na słabsze poziomy. Przed posiedzeniem FOMC (27-28 października) zmienność na rynku powinna wzrosnąć.

Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem:
http://intra.pkobp.pl/portal/page/nportal/Analizy_Gospodarcze/Analizy_rynkowe_DSK/Biuletyny_rynkowe/Tab1

Mirosław Budzicki
Joanna Bachert
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych