PKO Bank Polski wygrał przetargi na obsługę budżetów Wrocławia i Poznania

PKO Bank Polski wygrał przetargi na obsługę budżetów Wrocławia i Poznania
Fot. PKO Bank Polski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Polski przez kolejne lata będzie prowadził rachunki bankowe Wrocławia i Poznania, jednych z największych miast w Polsce, zapewniając dzięki najnowocześniejszym usługom i produktom bankowości transakcyjnej płynność przeprowadzanych przez klientów operacji finansowych. Bank prowadzi obsługę budżetów ok. 280 samorządów, w tym siedmiu województw i dziewięciu miast wojewódzkich.

PKO Bank Polski jest ważnym i sprawdzonym partnerem sektora publicznego. Bank od lat kreuje i na dużą skalę udostępnia zaawansowane rozwiązania informatyczne, wykorzystywane nie tylko w sektorze finansowym, lecz także w administracji publicznej. Bank był wielokrotnie nagradzany za wprowadzanie innowacji, w tym za projekt udostępniania usług e-administracji w serwisach bankowości elektronicznej. Dlatego cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z naszymi strategicznymi klientami samorządowymi, jakimi są Wrocław i Poznań – mówi Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Zakres świadczonych przez PKO BP usług

W ramach obsługi bankowej Miasta Wrocław oraz 278 podmiotów okołobudżetowych, m.in. instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej, PKO Bank Polski będzie świadczył pełen wachlarz usług i produktów z zakresu bankowości transakcyjnej, w tym m.in. prowadzenie rachunków bankowych, udostępnienie systemu bankowości internetowej iPKO biznes, wydanie i obsługę kart płatniczych i kart przedpłaconych, zapewnienie usługi płatności masowych, instalacja kas automatycznych (w tym nowoczesnych opłatomatów bezgotówkowych). Umowa została zawarta na trzy lata.

Z kolei zakres obsługi budżetu Miasta Poznań i 274 podmiotów okołobudżetowych obejmuje m.in.: otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, udostępnienie systemu bankowości internetowej iPKO biznes, usługę konsolidacji sald, obsługę wpłat i wypłat gotówkowych, usługę płatności masowych (PKO Rachunki Wirtualne), przechowywanie depozytów rzeczowych, kompleksową obsługę kart płatniczych, udostępnienie terminali płatniczych, udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie do 150 mln zł. Bank będzie również prowadził obsługę kasową w budynku Urzędu Miasta. Umowa została podpisana na cztery lata.

Współpraca z samorządami

PKO Bank Polski współpracuje z samorządami zarówno w zakresie finansowania, jak i obsługi depozytowo-transakcyjnej. Doświadczony zespół doradców bankowych na terenie całej Polski jest odpowiedzią PKO Banku Polskiego na wymagania samorządów wszystkich szczebli i tych największych – województw i miast wojewódzkich, jak i mniejszych – powiatów, gmin miejskich i wiejskich.

PKO Bank Polski od lat współpracuje przy kluczowych dla rozwoju regionu dolnośląskiego projektach. Przykładem może być umowa na kredyt konsolidacyjny dla Kolei Dolnośląskich, który umożliwi kontynuację projektu taborowego. Dzięki temu w najbliższych latach do dyspozycji Kolei Dolnośląskich trafi 19 nowych składów. PKO Bank Polski (w ramach konsorcjum z BGK) jest kredytodawcą dla realizowanego przez samorząd województwa projektu budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach o wartości 186 mln złotych oraz planuje współfinansować budowę Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego, która będzie kosztować około 200 mln złotych. PKO Bank Polski finansuje również rozwój transportu miejskiego poprzez emisję obligacji (w ramach konsorcjum) dla MPK Wrocław w łącznej kwocie 963 mln zł. Warto także zwrócić uwagę na nowoczesną inwestycję z budżetem ok. 250 mln zł, jaką jest Afrykarium-Oceanarium zbudowane przez ZOO Wrocław sp. z o.o. i sfinansowane przez PKO Bank Polski. Od ponad 26 lat bank wspiera też organizację Biegu Piastów. Przykładem projektu w regionie wielkopolskim jest nowoczesna spalarnia odpadów komunalnych w Poznaniu współfinansowana przez PKO Bank Polski. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 832 mln zł.

Źródło: PKO Bank Polski / PKO BP