PKO Bank Polski: W centrum uwagi wstępne dane inflacyjne – dziennik rynkowy BSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x156Rynek stopy procentowej - Wrześniowe, wstępne dane inflacyjnej mogą stać się wsparciem dla rynku długu.
Rynek walutowy - W oczekiwaniu na impuls na parach walutowych nadal bez wyraźnych zmian.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Wtorkowa sesja na rynku walutowym rozpoczęła się kontynuacją trendu wzrostowego z dnia poprzedniego zarówno na eurodolarze, jak i eurozłotym. Kurs EURUSD doszedł do oporu na 1,128 zaś EURPLN zaatakował poziom 4,25. Najprawdopodobniej był to wynik presji jaką na inwestorów wywiera rosnący rozdźwięk pomiędzy tym, co mówią członkowie Fed, a wyceniają kontrakty na stopę procentową. Wydaje się jednak, że kolejne dni powinny już przynieść umocnienie „zielonego”, po tym jak już wczoraj pomimo dobrych danych ze strefy euro wspólnej walucie nie udało się wzbić wyżej.

Wskaźnik koniunktury gospodarczej dla strefy euro wzrósł we wrześniu do 105,6 pkt, koniunktury inwestycyjnej do 0,34 pkt, zaś nastrojów dla przemysłu i dla usług odpowiednio do: -2,2 pkt i 12,4 pkt. Przedpołudniowej aprecjacji eurodolara nie zdołały też utrzymać dane wskazując na rosnące oczekiwania inflacyjne w krajach wspólnoty (we wrześniu na poziomie 3,2 pkt).

Najwyraźniej na eurodolarze górę wzięła awersja do ryzyka spowodowana obawami, że środowe dane HICP ze strefy euro (publikacja zaplanowana na godz. 11:00) mogą zaskoczyć negatywnie. Co prawda ostatnie wypowiedzi członków EBC wskazywały, że kwestia dodatkowego wsparcia gospodarki jest otwarta, choć nie ma potrzeby nadmiernego pośpiechu, to jednak ujemny wynik może wzmóc presję na EBC, aby ten przyspieszył w czasie ewentualną decyzję dot. zwiększenia skali luzowania monetarnego. Warto tu podkreślić, że dane HICP dotyczące niemieckiej gospodarki rozczarowały pokazując spadek miesięcznego indeksu o 0,3% zaś rocznego o 0,2%. Kurs EURUSD może zacząć kierować się ku wsparciu na 1,12.

Na krajowym rynku stopy procentowej podczas wtorkowej sesji doszło do wyraźnego wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Również i tu osłabienie rynku można związać z awersją do ryzyka, wywołaną niepewną globalną sytuacją. Za takim scenariuszem przemawiał m.in. wzrost notowań kontraktów CDS, które w sektorze 5-letnim w ciągu jednego dnia wzrosły w okolice 80 pb (+4 pb.), a także wciąż wysokie wyceny Bundów i US Treasuries. Zwraca też uwagę fakt, że silniejszy ruch widzieliśmy na obligacjach niż na instrumentach pochodnych, powodujący rozszerzenie się ASW.

Podczas środowej sesji rynek długu może otrzymać wsparcie ze strony publikacji wspomnianej już wrześniowej inflacji w strefie euro, ale też danych z Polski. Wstępne wtorkowe publikacje tego wskaźnika w Niemczech i w Hiszpanii zaskoczyły inwestorów wyraźnie niższymi odczytami. Tym samym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że również dla całej strefy euro wskaźnik HICP pokaże niższy wynik od oczekiwanego 0,0% r/r, co oznaczałoby powrót do wyników ujemnych. Za takim scenariuszem przemawiają też spadki cen na rynkach towarowych, zarówno w odniesieniu do cen surowców energetycznych jak i rolnych. Również w Polsce spodziewamy się, że deflacja pogłębi się z -0,6% r/r w sierpniu w pobliże -0,8% we wrześniu (z powodu spadków cen transportu i gazu). GUS w środę po raz pierwszy opublikuje te dane w formie zw. flasha. Krajowy wydźwięk danych będzie łagodził komunikat MF dotyczący emisji papierów skarbowych w IV kw. 2015 r. Spodziewamy się, że w związku ze znaczącym wykupem obligacji DS1015 i wypłatą odsetek resort zdecyduje się na wyraźny wzrost podaży.

Joanna Bachert
Mirosław Budzicki
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych