PKO Bank Polski: W centrum uwagi aukcja zamiany MF – dziennik rynkowy BSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x156Rynek stopy procentowej - W ślad za core markets tanieje też polski dług. W czwartek w centrum uwagi aukcja zamiany Ministerstwa finansów.                                                                                                 
Rynek walutowy - Stabilizacja nastrojów, choć kolejne dane z Niemiec wskazują, że spowolnienie w Chinach zaczyna wpływać na wyniki gospodarcze tego największego eksportera strefy euro.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Środa przyniosła stabilizację kursu eurodolara, który przez cały dzień oscylował w środku przedziału 1,12 -1,13 oraz niewielki spadek kursu eurozłotego, który z okolic 4,24 spadł nieco poniżej 4,23. Głównym wydarzeniem na rynkach walutowych była publikacja danych o produkcji przemysłowej z Niemiec za sierpień, które mocno zaskoczyły in minus. Mediana oczekiwań rynkowych wskazywała na wzrost 0,2% w skali miesiąc do miesiąca natomiast odczyt pokazał spadek produkcji, aż o -1,2%. Co prawda dane za lipiec zostały zrewidowane w górę z 0,7% do 1,2% niemniej jednak zaskakujący spadek produkcji w sierpniu spowodował, że kurs EUR/USD zszedł na początku dnia w okolice 1,12. W dalszej części sesji kurs euro wobec dolara nieco odrobił i ustabilizował się do końca sesji europejskiej w okolicach poziomu 1,1250.

Gorsze dane produkcyjne z Niemiec (wtorkowe o nowych zamówieniach w przemyśle oraz środowe o produkcji przemysłowej) wskazują, że spowolnienie w Chinach zaczyna wpływać na wyniki gospodarcze największego eksportera strefy euro, jakim są Niemcy, co w dalszej perspektywie powinno stworzyć dogodny grunt dla rozszerzenia programu ekspansji ilościowej przez EBC, przełamując tradycyjny opór Niemiec w tej kwestii. Niemniej jednak póki co EBC zapewne będzie czekał na dalsze dane ze strefy euro oraz decyzje Fed-u dot. podwyżki stóp w USA, co powinno osłabić kurs euro wobec dolara i wspomóc w ten sposób nieco gospodarkę Eurolandu.

Słabsze dane produkcyjne z Niemiec były prawdopodobnie przyczyną niewielkiego umocnienia złotego wobec euro w środę, jednak w dalszej perspektywie ewentualne spowolnienie produkcji w Niemczech nie byłoby raczej pozytywne dla naszej gospodarki oraz złotego.

Na rynku stopy procentowej środowa sesja przyniosła lekkie wzrosty rentowności. Częściowo mógł to być efekt rosnących rentowności na core markets, które z kolei mogły osłabiać się na skutek poprawy nastrojów i rosnących cen ropy naftowej. Z punktu widzenia nadchodzących w Polsce publikacji miesięcznych danych ciekawe było to, że wskaźniki produkcji przemysłowej dla czterech z pięciu państw w Europie okazały się niższe od oczekiwań. Wpływ środowej publikacji na rynek był jednak neutralny.

W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje skarbowe serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Oczekujemy, że Ministerstwo Finansów wyemituje obligacje o łącznej wartości bliskiej 6 mld PLN (z czego 2/3 w sektorze 10-letnim). Spodziewać się można, że rentowności papierów PS0421 zostaną ustalone powyżej 2,30%, natomiast DS0726 w okolicy 2,80%. Ministerstwo Finansów będzie korzystało z wyjątkowo korzystnej sytuacji na rynku, mając świadomość wysokich potrzeb pożyczkowych na 2016 r. Po ostatnich spadkach rentowności na świecie spodziewać się również można wyższego popyt ze strony inwestorów, co zresztą widać już było na ostatniej regularnej aukcji organizowanej we wrześniu. MF będzie preferować dłuższy koniec krzywej dochodowości, starając się uplasować jak największą ilość papierów. Ewentualny niższy popyt będzie uzupełniany emisją papierów 5-letnich. Dlatego spodziewamy się, że w krótkim okresie po aukcji rynek może być pod presją podaży (możliwa jest krótkookresowa korekta i wzrost rentowności na dłuższym końcu krzywej).

Na bazie poprawy nastrojów w środę Ministerstwo Finansów uplasowało emisję obligacji 6-letnich nominowanych w EUR. Wartość emisji wyniosła 1,75 mld EUR (popyt wyniósł 2,5 mld EUR). Wycena została ustalona na poziomie 45 pb. powyżej średniej swapowej.

Mirosław Budzicki
Jarosław Kosaty
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych