PKO Bank Polski: Mocna aukcja MF

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x156Rynek stopy procentowej - Krajowi i zagraniczni inwestorzy wyraźnie zainteresowani polskim długiem.
Rynek walutowy - Mocna aukcja obligacji MF wraz z gołębim minutes EBC wspierają złotego.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Po kilkudniowej konsolidacji czwartek przyniósł wyraźne umocnienie złotego. Jeszcze podczas sesji europejski kurs EURPLN spadł do blisko 4,37. Poprawę nastrojów wspierała, obok rosnących w Europie indeksów giełdowych oraz wyższych cen ropy naftowej, środowa publikacja minutes ze styczniowego posiedzenia Fed wskazująca na ostrożność Rezerwy Federalnej w kwestii podwyżek stóp procentowych. W styczniu omawiano m.in. „zmianę wcześniejszych poglądów, co do odpowiedniej ścieżki przedziału głównej stopy procentowej”, a późniejsza gołębia wypowiedź czołowego jastrzębia w FOMC J. Bullarda praktycznie wyklucza podwyżkę stóp w marcu. Jednakże bezpośredni impuls do umocnienia PLN najprawdopodobniej dała czwartkowa aukcja MF, w której udział brali zapewne inwestorzy zagraniczni mając na uwadze pojawiające się ostatnio rekomendacje banków zagranicznych na kupno polskiego długu. Drugi dzień z rzędu złotego wspiera też wicepremier M. Morawiecki. W środę mówił on o możliwej zmianie projektu ustawy o przewalutowaniu kredytów we franku szwajcarskim (na czym mocno zyskał nie tylko złoty, ale też akcje banków), wczoraj zaś sygnalizował możliwość osiągnięcia niższego niż zakładano tegorocznego deficytu budżetowego (przy wielu niewiadomych cieszy ostrożność co do dalszego luzowania polityki budżetowej). W czwartek opublikowane zostało też minutes ze styczniowego posiedzenia decyzyjnego EBC. Wynikało z niego, że co prawda postępuje umiarkowane ożywienie gospodarki strefy euro, ale nasilają się ryzyka i są oznaki, że niskie ceny energii mogą wpłynąć na ceny innych dóbr i usług. W protokole zwrócono też uwagę, że pojawiły się nowe ryzyka dla wzrostu gospodarki, szczególnie ze strony rynków wschodzących pogarszające perspektywy strefy euro, a niski wzrost płac może sugerować, że materializuje się już wtórny efekt niskich cen ropy naftowej. Tym samym, EBC utwierdził rynek w przekonaniu, co do kontynuacji luzowania polityki monetarnej, z uwzględnieniem marcowego posiedzenia. Złożenie oddalających się podwyżek stóp w USA i niewykluczonej ich obniżki w strefie euro wspiera złotego.

Z kolei na rynku długu, długi koniec krzywej spadł w czwartek poniżej 3,00%. Rentowność 5Y benchmarku była nieco wyższa przed aukcją, od środy wzrosła o 4 pb do 2,30%, ale jeszcze przed ogłoszeniem wyników benchmark znalazł się ponownie poniżej 2,23%. Sektor 2Y od kilku tygodni utrzymuje się w przedziale 1,45%-1,50%. Co więcej 2Y IRS jest kwotowany na podobnym poziomie 1,45% a rentowność tego instrumentu spadła o 8 pb w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Na czwartkowej aukcji MF sprzedało 5Y obligacje PS0421 z rentownością 2,219% oraz obligacje zmiennokuponowe WZ0120 po cenie minimalnej 99,151. Popyt na przetargu podstawowym wyniósł blisko 12 mld PLN, dwukrotnie przekraczając zaplanowaną podaż. Na aukcji dodatkowej sprzedano papiery za 1,2 mld PLN. Wynik aukcji świadczy o wciąż niezaspokojonym popycie krajowych instytucji finansowych, a także o dużym zainteresowaniu polskim długiem ze strony inwestorów zagranicznych. MF nie powinno mieć w tym roku problemów z wcześniejszą realizacją potrzeb pożyczkowych. Prefinansowanie mocno napiętego budżetu wydaje się racjonalne. Sfinansowanie przyszłorocznego budżetu będzie już znacznie trudniejsze. Wyższy deficyt przy niepewnych źródłach dochodów (np. zapowiadana lepsza ściągalność VAT-u), braku jednorazowych wpływów  (m.in. z aukcji LTE, czy wyższego niż zakładano w tym roku zysku NBP), a przede wszystkim możliwe pogorszenie sytuacji na globalnych rynkach (odpływ kapitału z EM) niosą duże ryzyko dla budżetu.  

Joanna Bachert
Marta Dziedzicka
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych