PKO Bank Polski: Lepsze perspektywy dla Polski i Eurostrefy przysłonią słabe Chiny – dziennik rynkowy BSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

soszynski.konrad.pko.bp.02.400x274Wtorek przyniósł spadki rentowności na bazowych rynkach długu. W przypadku papierów niemieckich w zniżkach dochodowości nie przeszkodziły nawet istotnie lepsze od oczekiwań odczyty produkcji przemysłowej z Eurostrefy (1,6% r/r vs. oczekiwania na poziomie 0,7% r/r i poprzedni odczyt 0,4% r/r). Pozytywnie na papiery dłużne zadziałały gorsze niż spodziewane dane na temat sprzedaży detalicznej za oceanem. Odczyt ogółem był słabszy niż prognozy o 0,1 pp i wyniósł 0,9% m/m, zaś z wyłączeniem samochodów 0,4% m/m, wobec prognoz na poziomie 0,6% m/m.

W naszej opinii reakcja rynku w postaci spadku rentowności o 6 pb. była nieco przesadzona. Wyniki, choć gorsze od oczekiwań, pokazały odbicie sprzedaży detalicznej w górę, po trzech miesiącach spadków wywołanych w dużej części przez słabą pogodę. W skali całego dnia krzywa amerykańska przesunęła się w dół o 6 pb. w długim końcu i środku krzywej, lądując na poziomach sprzed tygodnia. Krótki koniec obniżył się o 2 pb. Spadek stawek USD FRA6x9, dyskontujących potencjalną zmianę stóp w IV kw. wyniósł zaledwie 2 pb. Reakcja DE10Y na publikację danych z USA był słabsza, wyniosła 2 pb. i szybko została zneutralizowana. W skali całego dnia rentowności papierów DE10Y obniżyły się o 2 pb.

We wtorek nasze skarbówki podążały za zmianami na rynkach bazowych. Publikacja (lepszych niż oczekiwano) danych o podaży pieniądza w kraju nie zrobiła wrażenia na inwestorach. Podobnie rzecz się miała z danymi o produkcji przemysłowej w Eurostrefie. W godzinach porannych krajowe krzywe wahały się w wąskim zakresie. Silniejsza reakcja była widoczna po publikacji danych o sprzedaży detalicznej zza oceanu i ona właśnie zadecydowała o wycenie na koniec dnia. Zniżka w relacji do poniedziałkowego zamknięcia wyniosła 2 pb. na krzywej IRS i 1 pb. na krzywej obligacyjnej. W przypadku stawek FRA można było zauważyć minimalne zniżki, rzędu 1-2 pb. w segmencie do 6×9. Było to reakcją na poranne próby przepchnięcia kursu EURPLN poniżej 4,0.

Handel w środę prawdopodobnie zaczniemy od niższych rentowności, po tym jak słabe dane z Chin zepchnęły w dół dochodowości US10Y. Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie konferencja RPP i EBC oraz publikacja informacji o inflacji za marzec w Polsce. Naszym zdaniem wskaźnik inflacji za marzec w kraju pokaże wyższy odczyt niż w lutym (-1,6% r/r) i wyniesie nie mniej niż -1,3% r/r. Ta zmiana trendu w rocznej dynamice inflacji będzie jednym z głównych argumentów członków Rady za utrzymaniem stóp na obecnym poziomie. Naszym zdaniem retoryka Rady zniechęci inwestorów ulokowanych na krótkim końcu krzywej do głębszego wyceniania obniżek stóp i przełoży się na wzrosty na niewielki stawek FRA oraz najkrótszych kontraktów IRS. Krótki koniec krzywej obligacyjnej powinien pozostać bez zmian, w obliczu spodziewanych w końcu miesiąca wykupów długu i wypłaty kuponów. W długim końcu i środku krzywej spodziewamy się niewielkiej przeceny za sprawą poprawy ocen sytuacji gospodarczej w Eurostrefie przez prezesa EBC Mario Draghi’ego.

Konrad Soszyński