PKO Bank Polski: Dane z rynku pracy mogą wyznaczyć trendy rynkowe – dziennik rynkowy BSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268Rynek stopy procentowej - Dane z rynku pracy mogą wyznaczyć trendy rynkowe.
Rynek walutowy - Chiny chcą powstrzymać oczekiwania na dalsze osłabienie kursu juana.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Na rynku walutowym wtorek przyniósł aprecjację kursu euro względem dolara oraz złotego. EUR/USD z około 1,12 wzrósł do około 1,13 a EUR/PLN z około 4,22 do około 4,23.

Głównymi wydarzeniami na rynku eurodolara były publikacje wskaźnika PMI oraz stóp bezrobocia dla strefy euro. Co prawda czerwcowy PMI strefy euro nieznacznie spadł w stosunku do miesiąca wcześniej (52,3 versus 52,4 w maju) natomiast wyraźnej poprawie uległa sytuacja na rynku pracy: stopa bezrobocia w Eurolandzie spadła z 11,2% do 10,9%. W rezultacie przełożyło się to na aprecjację wspólnej waluty względem dolara. Kontynuacja tego trendu w kolejnych dniach będzie raczej trudna ze względu na oczekiwania dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy, które zostaną opublikowane w piątek oraz rodzące się oczekiwania co do konieczności dalszego luzowania polityki monetarnej przez EBC w celu wzmocnienia wzrostu gospodarczego. Co prawda nie spodziewamy się, aby już na czwartkowym posiedzeniu EBC zapadły tego typu decyzje jednak kulejący ostatnio wzrost w strefie euro oraz dewaluacja juana prawdopodobnie będą wzmagać tego typu oczekiwania.

Na rynku eurozłotego najważniejszym wydarzeniami była publikacja wskaźników PMI dla Polski i Chin oraz decyzja Ludowego Banku Chin o konieczności wprowadzenia 20% rezerw na forwardowe transakcje w juanie. Gorsze dane PMI z Polski (51,1 względem oczekiwań na poziomie 54,5) oraz Chin (49,7 versus 50 poprzednio) wpisują się w klimat pogarszającej się sytuacji gospodarczej rynków wschodzących. Decyzja chińskich władz monetarnych o administracyjnym zmniejszeniu stopy lewarowania walutowych transakcji forwardowych wskazuje, że bieżącym priorytetem jest powstrzymanie oczekiwań na dalsze osłabienie kursu juana, które zaczęły narastać po tym jak chińskie władze zdecydowały się na dewaluację rodzimej waluty. Słabnący juan co prawda w dłuższym okresie zwiększa konkurencyjność chińskiego eksportu ale w krótkim okresie zmniejsza stopę zwrotu inwestorów zagranicznych, którzy lokując swoje pieniądze w Państwie Środka i musieli się przewalutować na juana. Z tego względu rosnące oczekiwania na dalszą deprecjację chińskiej waluty wzmagały odpływ kapitału z Chin i wzmagały panikę na chińskiej giełdzie. Posunięcie chińskich władz wskazuje, że dalszych dewaluacji kursu juana na najbliższym czasie raczej nie będzie.

Rynek stopy procentowej podczas wtorkowej sesji odnotował wyraźny wzrost rentowności obligacji. Notowania DS0725 już w godzinach porannych osiągnęły 3,00%. Mimo, że publikowany o godz. 9:00 sierpniowy indeks PMI dla Polski okazał się niższy od oczekiwań rynkowych (51,1 pkt wobec 54,5 pkt oczekiwanych przez analityków) odczyt miał ostatecznie neutralny wpływ na notowania. Najwyraźniej uczestnicy rynku uznali, że pogorszenie nastrojów wynika w dużej części z przerw w dostawie energii, a ewentualny spadek produkcji będzie przejściowy. Większe znaczenie dla inwestorów miały informacje napływające ze świata. A tu negatywny wpływ na wyceny miały, poza lokalnymi informacjami o wzroście podaży papierów skarbowych na rynku pierwotnym (i też większym ukierunkowaniu na dłuższy koniec krzywej), również rosnące ceny ropy naftowej na świecie (pod koniec i po poniedziałkowej sesji europejskiej).

W najbliższych dniach istotny wpływ na notowania SPW mogą mieć dane z rynku pracy publikowane w Stanach Zjednoczonych. Najpierw poznamy raport ADP, później w piątek non-farm payrollsy za sierpień. Oczekiwany jest relatywnie wysoki wzrost liczby nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (220 tys), co naszym zdaniem będzie podtrzymywać utrzymujące się na rynku obawy przed wrześniową podwyżką stóp procentowych w USA. W tej sytuacji w perspektywie najbliższych tygodni dostrzegamy ryzyko kontynuacji przeceny.

Nie spodziewamy się, aby środowa decyzja RPP doprowadziła do istotniejszej zmiany sytuacji na rynku. Nie wykluczamy, że na konferencji prasowej pojawią się pytania o perspektywę obniżek stóp procentowych. Ta dyskusja może potencjalnie nieznacznie wzmacniać krótki koniec krzywej.

Mirosław Budzicki
Jarosław Kosaty
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych