PKB w II kwartale wzrósł o 3,3 proc.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gomulka.stanislaw.04.250x34Dane o zmianach PKB (wyrównanych sezonowo) z kwartału na kwartał pokazują dwa ważne fakty:

  • znaczące przyspieszenie wzrostu gospodarczego zaczęło się w II. kw. 2013 r.,
  • tempo tego wzrostu przez ostatnie 5 kwartałów było na mniej więcej tym samym poziomie około 3% w skali roku. Odstępstwem in plus był wynik w I kw. br. - 1,1% w relacji kwartał do kwartału, czyli 4,4% w skali roku.

Dane o silnym wzroście inwestycji w I kw. wskazują, że ten przyspieszony wzrost w I kw. był, niemal w całości, spowodowany wyjątkowo łagodną zimą. Tempo wzrostu PKB w II kw. spadło do 0,6% w relacji kw./kw., czyli do 2,4% w skali roku. Suma 1,1 + 0,6 to 1,7%. Oznacza to, że w pierwszym półroczu gospodarka rozwijała się w tempie niewiele wyższym niż około 3% w skali roku.

W pierwszym półroczu zwraca uwagę bardzo duży przyrost zapasów towarów, w języku GUS – rzeczowych środków obrotowych. W rezultacie takiej dużej odbudowy zapasów, szczególnie dużej w II kw., mieliśmy też duży przyrost popytu krajowego i duży wzrost importu. To były dobre wiadomości dla ministra finansów, ponieważ popyt krajowy generuje wpływy podatkowe.

W drugim półroczu należy oczekiwać mniejszych inwestycji w środki obrotowe oraz większego udziału we wzroście PKB eksportu netto. Ogólny rezultat może być kontynuacją wzrostu na poziomie bliskim 3%, najwyżej 3,5%. Restrykcje eksportowe UE w relacjach z Rosją mają stosunkowo niewielkie znaczenie dla Polski, ale restrykcje importowe Federacji Rosyjskiej mają być może większe znaczenie. Negatywny wpływ na PKB wojny handlowej ekonomiści szacują bardzo prowizorycznie na 0,4% PKB. W sumie, może to oznaczać, że PKB w drugim półroczu wzrośnie bliżej 3 niż 3,5% w skali roku.

prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC