Piotr Prażmo

Piotr Prażmo
Piotr Prażmo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sekretarz Rady Nadzorczej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

CFO, Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Izba Domów Maklerskich (IDM).

Absolwent Politechniki Warszawskiej gdzie ukończył w 1996 r. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku Informatyka. Ponadto, w 1997 roku uzyskał tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (wspólnym przedsięwzięciu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration). Jest członkiem Association of Chartered Accountants (ACCA) z tytułem FCCA.

W latach 1997-2007 pracował w Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Dziale Audytu Instytucji Finansowych, z czego lata 2003-2005 w biurze Deloitte & Touche LLP w Nowym Jorku.

Od września 2007 roku pełni funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za obszar operacyjno-finansowy, informatyki oraz ryzyka i compliance w Erste Securities Polska S.A.

Od 2011 roku jest członkiem Rady Izby Domów Maklerskich, a od czerwca 2014 roku jej Przewodniczącym.

W latach 2011-2016 współpracował z Instytutem Rachunkowości i Podatków, jako członek kapituły konkursu „The Best Annual Report”.

W roku 2017 był Przewodniczącym Rady Programowej XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 ust. 1 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW