Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Deutsche Bank Polska S.A.

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za zarządzanie płynnością.

Z bankiem związany od 1999 roku. Przez dwanaście lat nadzorował Departament Skarbu w Deutsche Bank PBC.

Po połączeniu Deutsche Bank PBC i Deutsche Bank Polska na początku 2014 roku objął funkcję Dyrektora w Departamencie Zarządzania Płynnością PBC, będąc odpowiedzialnym między innymi za transfer ryzyka walutowego z części detalicznej Banku i monitorowanie procesu transferu ryzyka stopy procentowej z obszaru detalicznego banku do obszaru Skarbu.

Członek wielu komitetów zarządzających w Banku. Odpowiedzialny za nadzorowanie Zespołu Wibor.

Absolwent Wydziału Ekonomii na kierunku Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.