Piotr Mazur nowym wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za obszar ryzyka i windykacji.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250x26 września br. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego wybrała wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar ryzyka i windykacji. Piotr Mazur od ponad dwudziestu lat zawodowo związany jest z sektorem bankowym. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w obszarze ryzyka i restrukturyzacji kredytów. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej.

Piotr Mazur ma również wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim. Członek wielu rad nadzorczych, rad wierzycieli, a także komitetów zarządzania ryzkiem. Ostatnio zawodowo związany z BZWBK, gdzie pełni funkcję Głównego Oficera Kredytowego i Zastępcy Głównego Oficera ds. Ryzyka. Brał udział w tworzeniu strategii tego Banku, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce, i za granicą. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Piotr Mazur obejmie funkcje po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.