Piotr Liszcz

Piotr Liszcz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Getin Noble Bank S.A.

Pan Piotr Liszcz jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1991 roku z wynikiem bardzo dobrym uzyskał tytuł magistra. Ukończył także kurs z zakresu rachunkowości dla kandydatów na samodzielnych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz kurs „Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie” odbyty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Całą swoją karierę zawodową rozwijał w sektorze bankowym i finansowym. Od 1995 roku zasiadał w zarządach różnych spółek akcyjnych i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Open Finance S.A.

Doświadczenie zawodowe:

  • 10.2020 – obecnie członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
  • 08.2019 – obecnie członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audyty Open Finance S.A.
  • 01.2019 – obecnie członek Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A.
  • 05.2003 – 04.2004 Carcade S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion ryzyka kredytowego.
  • 03.1997 – 03.2020 prezes Zarządu ASV Lider Sp. z o.o. (diler samochodów Mitsubishi i SsangYong) najpierw główny księgowy, a następnie dyrektor ds. finansowych – nadzór nad działem księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, monitorowanie sytuacji finansowej spółki. Obecnie prokurent samoistny spółki.
  • 12.1995 – 12.1999 MR Leasing Service S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion handlowy sieci zewnętrznej oraz pion ryzyka kredytowego.
  • 10.1994 – 11.1995 główny księgowy oddziału Polski Bank Inwestycyjny S.A. O/Wrocław – nadzór i organizacja pracy w zakresie depozytowej i rachunkowej działalności oddziału oraz stworzenie programów do wykupu wierzytelności od firm leasingowych, aptek i wspomagające sprawozdawczość finansową oddziału.
  • 02.1992 – 09.1994 Cuprum Bank S.A. O/Wrocław najpierw inspektor wydziału kredytowego (informatyk), następnie naczelnik wydziału rachunkowości i analiz ekonomicznych – tworzenie programów informatycznych usprawniających sporządzanie sprawozdawczości finansowej oddziału, nadzór i organizacji pracy wydziału rachunkowości.
  • 09.1991 – 01.1992 inspektor (informatyk) PKO BP III/O Wrocław – tworzenie programów informatycznych pomocnych do analiz finansowych.

Pan Piotr Liszcz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Źródło: Getin Noble Bank