Piotr Gemra

Piotr Gemra
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Deutsche Bank Polska S.A.

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za obszar ryzyka. Wcześniej ponad cztery lata w Zarządzie Deutsche Bank PBC.

Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Controllingu Bankowego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Związany z Grupą Deutsche Bank od 1999 roku. Karierę rozpoczynał jako analityk kredytowy, później Manager projektu kontroli ryzyka rynkowego i płynnościowego Deutsche Bank 24 S.A.

W 2002 roku objął funkcję Dyrektora Departamentu Controllingu, a dwa lata później Dyrektora Departamentu Finansów Deutsche Bank PBC S.A. Od roku 2004 członek stałych komitetów banku: Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.