Piotr Alicki, Prof. zw. dr hab. Inż. Andrzej Czyżewski – Biometria PKO

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150616.piotr.alicki.pko.bp.400xWypowiedź dla alebank.pl: Piotr Alicki - Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Prof. zw. dr hab. Inż. Andrzej Czyżewski - Katedra Systemów Multimedialnych Politechnika Gdańska

Piotr Alicki: W tej chwili rozpoczynamy pracę na poziomie badawczym. Z partnerami planujemy w roku przyszłym uruchomić pilota o dosyć szerokim zasiegu, ponieważ mówimy turaj o 60 jednostkach banku, 100 stanowiskach i liczymy na około 10 tys. klientów, którzy będą chcieli skorzystać z nowych metod identyfikacyjnych.

Jeszcze nie wybraliśmy konkretnych jednostek. Chcemy żeby to była odpowiednio reprezentatywna grupa. Pilotaż planujemy mniej więcej od połowy przyszłego roku.

W tej chwili jeszcze pełen zakres tego stanowiska w pilotażu nie jest określony. Jeszcze nad tym pracujemy, ale staramy się aby to była jak najszersza gama – także z tego powodu, że ten projekt jest dla nas istotny w dłużyszm horyzoncie ze względu na strategię, którą w tej chwili w banku realizujemy i która potrzebyje tychże różnych multimodalnych metod identyfikacji.

Oczekujemy, że wnioski będziemy mogli sformułować  w sposób docelowy po około kilku miesiącach prowadzenia pilotażu. Na bazie tego przygotować harmonogram rolloutu. W tej chwili planujemy, że faza rollautu powinna powinna przypadać na rok 2018.

Funkcjonalność, prostota, szybkość. Żadne dotychczasowe metody typu wprowadzanie loginu, hasła na pewno przegrają z metodami biometrycznymi. Z drugiej strony jest to bezpieczeństwo w szczególności jeśli następuje złożenie kilku różnych rodzajów identyfikacji biometrycznej. Praktycznie rzecz biorąc wszystkie te metody umożliwiają identyfikację w różnych kanałach. Dziś nie mamy identyfikacji elektronicznej we wszystkich możliwych kanałach. To jest to, co pozwoli klientom korzystać we wszystkich możliwych kanałach identyfikując się czasem w identyczny, czasem w odrobinę inny sposób.

Bez szybkiego i bezpiecznego uwierzytelniania trudno myśleć o rozwoju. Mamy doświadczenia z płatności mobilnych, wiemy czego klient oczekuje, a oczekuje on szybkiej, ale bezpiecznej możliwości przeprowadzenia transakcji. 

Prof. zw. dr hab. Inż. Andrzej Czyżewski: W tej chwili na tzw. topie jest biometria tzw. naczyniowa czyli skanowanie żył w palcu albo w dłoni dlatego, że cechuje się ona dużą skutecznością. Ale wygoda jej stosowania w różnych warunkach mobilnych albo domowych lub u osób które mają problemy z koordynacją ruchu czy jakieś niepełnosprawności jest dyskusyjna. Dlatego w tej chwili nie ma jedynej metody która rozwiązywałaby wszystkie problemy. W naszym projekcie badawczym, który realizyjemy w spólnie z bankiem PKO i firmą Mikroststem, chcemy porównać wszystkie technologie – te, które są na topie i te mniej popularne – a także wprowadzić własne rozwiązania takie jak np. inteligentny długopis.

Budujemy stanowiska, które będą łączyły ze sobą wszystkie modalności tworząc multimodalny system  biomeryczny. Klient bankowy będzie uwiarygodniany jednocześnie kilkoma sposobami.

Dla mnie najbardziej bliski jest sposób składania podpisu. Chodzi o podpis dynamiczny, dlatego, że takie rozwiązanie wynaleźliśmy – może nie co do zasady ogólnie, ale co do szczegółów technicznych – w jaki sposób pozyskiwać dane biometryczne klienta w czasie kiedy on po prostu się podpisuje. To jest nasza pasja. Rozwijamy kolejne prototypy inteligentnych długopisów i mamy zamiar w ramach projektu przetestować rozwiązania z udziałem 10 tys. klientów, 60 oddziałów banów.

Sprzymierzeńcem biometrii jest cięcie kosztów ponieważ koszty powstają w wyniku fałszerstw tożsamości, wszelkiego rodzaju ataków, wykradzenia danych. Nawet jeśli jednostkowo jakieś urządzenie do biometrii kosztuje i trzeba w nie zainwestować to całkowity koszt tego przedsięwzięcia czyni je opłacalnym.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Qcde_fyjVMM

aleBank.pl