Pierwsze takie losowanie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

plucinski.konrad.a.150x225Osoby, które w wyznaczonym czasie nie dokonały samodzielnie wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego trafią do Ampliko OFE. To pierwszy taki przypadek w historii losowań, gdy kryteria udziału spełniło tylko jedno towarzystwo.

Każdy, urodzony po 31 grudnia 1968 roku, kto rozpoczyna pierwszą pracę zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni od jej podjęcia wybrać fundusz emerytalny. Do niego ZUS będzie przekazywał 2,8% (w 2013 roku) podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Z obowiązku tego są zwolnieniu studenci i uczniowie do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia lub o dzieło, albo rozpoczęli studia doktoranckie.

Szukając najlepszego dla siebie funduszu emerytalnego można kierować się różnymi czynnikami, choćby takimi jak poziom ryzyka inwestycyjnego, koszty (przy czym maksymalna opłata nie może przekraczać 3,5%), czy jakość obsługi klienta. Ponieważ jednak chodzi o pieniądze i wysokość przyszłej emerytury, to dla większości osób je dnym z kluczowych parametrów jest wynik, jaki osiąga dany fundusz. Można je odnaleźć na stornie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie są regularnie publikowane w kwietniu i październiku każdego roku.

Z dokonaniem wyboru nie warto zwlekać. Mimo, że składka przekazywana z ZUS do OFE jest niewielka, to jednak pieniądze pozostawione w ZUS w ogóle nie pracują, a w rezultacie tracą na wartości poprzez inflację. Poza tym, czekając na to, jakie będzie się miało szczęście podczas losowania zwiększa się prawdopodobieństwo trafienia do OFE, które nie przynosi najwyższych stóp zwrotu.

Losowania przeprowadzane w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbywają się dwa razy do roku – w ostatni dzień roboczy stycznia i lipca. W najbliższym wezmą udział, osoby które w grudniu zeszłego roku otrzymały z ZUS list z przypomnieniem o koniecz ności dokonania wyboru, ale mimo to, do 10 stycznia bieżącego roku nie podpisały umowy z żadnym, wybranym przez siebie OFE. Tym razem ZUS wysłał 340 tys. takich listów.

Z 14 działających na rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych w losowaniu biorą udział te, których udział w rynku nie jest większy niż 10% aktywów netto wszystkich OFE oraz w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych osiągnęły wynik powyżej średniej ważonej. Tym samym, w najbliższym losowaniu weźmie udział tylko jedno towarzystwo, któremu zostaną przydzielone wszystkie osoby, które zignorowały przypomnienie otrzymanie z ZUSu.

Osoby niezadowolone z takiego przydziału mogą dokonać zmiany OFE. Decyzja będzie ich jednak kosztować 160 zł w przypadku zerwania umowy z obecnym funduszem w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia i 80 zł w przypadku zmiany OFE w drugim roku. Transfer środkó w odbywa się cztery razy do roku: w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.

Konrad Pluciński
Ekspert MarketMoney.pl