Pierwsza konferencja EDS w Krakowie za nami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

europejski.doradca.samorzadowy.01.250xW piątek 23 września sale recepcyjne hotelu Kraków rozbrzmiewały gwarem rozmów licznie przybyłych samorządowców z terenu Małopolski. Powodem spotkania była inauguracja trzeciej już edycji cyklu konferencji dla JST organizowanych przez kwartalnik "Europejski Doradca Samorządowy" przy wsparciu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, pod egidą Związku Banków Polskich, którego prezes - Krzysztof Pietraszkiewicz jest jednocześnie przewodniczącym rady programowej pisma.

Tematyka prezentacji, zróżnicowana w treści i formie (agenda konferencji) koncentrowała się na kwestiach mających bezpośrednie odniesienie do zadań samorządu, zwłaszcza w obszarze finansowania inwestycji, zarządzania budżetem i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej.

eds.01.520x

fot. B. Chmielewski

Wystąpienia partnerów cyklu: Centrum Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czy przedstawicieli sektora finansowego – Banku Polskiej Spółdzielczości i Banku Pekao S.A., spotkały się z żywym rezonansem zebranych, czego najlepiej dowiodły rozmowy kuluarowe z udziałem gości prowadzących prezentacje. O wadze, jaką banki spółdzielcze przywiązują do relacji z samorządami najlepiej świadczy fakt, że prezentację w imieniu BPS osobiście przeprowadził jego prezes Mirosław Potulski.

eds.02.520x

fot. B. Chmielewski

Banki komercyjne postrzegane w sposób stereotypowy i często nie mający rzeczywistego uzasadnienia widzą JST jako partnera wiarygodnego i atrakcyjnego biznesowo. Prezentacja Haliny Dudkiewicz – dyrektor II Małopolskiego Centrum Korporacyjnego w Krakowie była tego widomym świadectwem.

eds.03.520x

fot. B. Chmielewski

W obszarze nowoczesnych instrumentów i narzędzi wspierających e- administrację dostrzegamy znaczny potencjał rozwojowy. Wystąpienie reprezentanta Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. wywołało falę pytań słuchaczy, którzy dotąd traktowali cloud computing jako „ziemię nieznaną”.

eds.04.520x

fot. B. Chmielewski

Kolejna prezentacja również wzbudziła zainteresowanie, ale forma przekazu – komisarz Janusz Lewandowski zarejestrował wcześniej wystąpienie do uczestników cyklu konferencji – uniemożliwiła bezpośrednią odpowiedź na nasuwające się pytania. Odmiennie niż w przypadku Narodowego Banku Polskiego.

eds.05.520x

fot. B. Chmielewski

Prezentacja, jaką w imieniu Departamentu Edukacji i Wydawnictw przeprowadził Stanisław Gorący – doradca w centrali NBP, wywołała aplauz stanowiący zaskoczenie nawet dla obecnej na sali i znającej miejscowe środowisko wicedyrektor Oddziału Okręgowego Jolanty Calik-Bączkowskiej.

eds.06.520x

fot. B. Chmielewski

Runda pytań przeciągnęła się w tym przypadku poza zwyczajowe ramy i znalazła kontynuację podczas posiłku. Zwieńczeniem części programowej spotkania było wręczenie wyróżnień za aktywny udział w ogólnopolskim systemie wymiany informacji gospodarczych w ramach „Programu Ochrony Finansów Samorządów”. Początek okazał się zachęcający. Już jutro kolejne spotkanie – tym razem we Wrocławiu.