Pieniądze dla biznesu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130416.wpar.biz.200x197Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna, która ma pomoc przedsiębiorcom wykorzystać ostatnie środki unijnych dotacji i kredytów z kończącej się właśnie perspektywy finansowej 2007-2013. A do zdobycia pozostało jeszcze ponad sześć miliardów złotych. Warto się nimi zainteresować, bo mogą okazać się szczególnie cenne w okresie spowolnienia gospodarczego.

Kampanię tę, rozpoczętą 15 kwietnia br., przygotowali Krajowy Punkt Kontaktowy Programu UE na rzecz Konkurencji i Innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” przy Związku Banków Polskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Honorowy patronat objęli nad nią Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki a także Komisja Europejska.

Do ostatniego euro

Owe sześć miliardów złotych to, według szacunków PARP, niemal trzy miliardy z funduszy strukturalnych oraz trzy miliardy w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności Innowacji (CIP).

– Kampania ma wesprzeć przedsiębiorców, dając im szybki dostęp do informacji o ostatnich środkach unijnych z kończącej się perspektywy finansowej. Chcemy pomóc polskiemu biznesowi, by wykorzystał dostępne środki do ostatniego euro. Ma to szczególne znaczenie obecnie, w czasie spowolnienia gospodarczego – powiedział Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, podczas konferencji prasowej po inauguracji Kampanii, 15 bm. w Klubie Bankowca.

130416.kpk.cip.01.500x

Od lewej Arkadiusz Lewicki, Bożena Lublińska-Kasprzak, Janusz Piechociński, Krzysztof Pietraszkiewicz, Andrzej Kopyrski

– Z naszych dotychczasowych doświadczeń i analiz wynika, że realna możliwość wykorzystania funduszy z budżetu nowej perspektywy UE, nastąpi dopiero za rok, półtora po jej rozpoczęciu. Oznacza to, że powstaje pewna luka, w której podaż środków inwestycyjnych może być ograniczona. Dlatego takie znaczenie mają fundusze dostępne z obecnego budżetu unijnego, w tym finansowanie zwrotne. Chcemy, wspólnie z bankami, wspierać przedsiębiorców w efektywnym zaangażowaniu tych środków – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Wyjaśnijmy, że obecny rok można uznać za czas szczególny – nie dość, że odnotowujemy obniżoną aktywność inwestycyjną polskich przedsiębiorców, wynikającą z odnotowywanego w całej Europie spowolnienia gospodarczego, to na dodatek – zgodnie z regulacjami i umowami międzynarodowymi – jest to ostatni rok dystrybucji środków unijnych do naszej gospodarki realnej.

Niezwykle ważne staje się dla nich zatem możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami odpowiedzialnymi za skuteczną dystrybucję tych środków do beneficjentów. W razie braku zainteresowania polskich przedsiębiorców zostaną one zwrócone do unijnej kasy. Jak dużą może to być stratą dla całej naszej gospodarki nikogo chyba nie trzeba przekonywać.

Ostatnie szanse na wsparcie

Ostatnie konkursy dotacyjne dla przedsiębiorców, w ramach programów operacyjnych, wdrażanych przez PARP, zostaną ogłoszone, względnie przeprowadzone, jeszcze w drugim kwartale br. – definitywnie zakończą się do września. W większości regionalnych programów operacyjnych środki bezzwrotne dla przedsiębiorców zostały już wyczerpane. Dlatego tak istotne jest informowanie o konkursach przez PARP i jej Regionalne Instytucje Finansujące.

– W tym roku ogłaszamy jedenaście konkursów w ramach samego tylko programu Innowacyjna Gospodarka. Są wśród nich dotacje na projekty o wysokim stopniu innowacyjności (4.4), które cieszyły się największym zainteresowaniem biznesmenów spośród wszystkich działań unijnych w Polsce. To nasza reakcja na aktualne potrzeby. Będą też konkursy na inicjowanie działalności innowacyjnej, wsparcie eksportu oraz projektów e-biznesowych. W czerwcu zaś ruszy nowy, koinwestycyjny fundusz pożyczkowy dla spółek w fazie wczesnego rozwoju. To efekt ubiegłorocznych konsultacji z rynkiem – powiedziała w trakcie konferencji prasowej Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kampania informacyjna realizowana ma być od 15 kwietnia do 28 czerwca br., czyli w czasie, kiedy organizowane będą ostatnie dotacyjne konkursy dla przedsiębiorców w bieżącej perspektywie finansowej. Obejmie wszystkie województwa. Na organizowane w nich spotkania zostali już zaproszeni, bądź wkrótce zostaną, przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze wszystkich regionów, organizacje otoczenia biznesu a także przedstawiciele lokalnych mediów. W ich trakcie otrzymają oni także informacje o przydatnych im narzędziach w prowadzeniu działalności gospodarczej w trudnych czasach. Chodzi głównie o aktywne programy regionalne i lokalne izb gospodarczych oraz instrumenty zarządzania ryzykiem w biznesie.

– Podczas kampanii chcielibyśmy pokazać przedsiębiorcom jak ważne jest zrzeszanie się w ramach izb gospodarczych, które w czasie spowolnienia gospodarczego wspomagają przede wszystkim swoich członków. Świadczą usługi doradcze i informacyjne, a przede wszystkim podejmują trudne wyzwanie reprezentowania ich interesów w relacjach z samorządem lokalnym i organami administracji państwowej – stwierdził dr Mieczysław Bąk, zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, prezes zarządu i dyrektor generalny Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym KIG.

130416.kpk.cip.03.500x

Warto się zrzeszać przekonywał dr Mieczysław Bąk

Inicjatorzy i partnerzy

Partnerem generalnym kampanii jest Bank Pekao S.A., największy polski pośrednik finansowy unijnego programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Jest liderem rynku finansowania małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, należy także do najbardziej zaangażowanych instytucji finansowych w zakresie programów publicznych na rzecz gospodarki realnej. W CIP uczestniczy od 2011 r. i jako jedyny bank programu w Polsce uruchomił m.in. specjalne produkty dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Udziela także preferencyjnych kredytów w ramach linii kredytowych Grupy EBI oraz finansuje projekty unijne podejmowane przez przedsiębiorców w ramach funduszy strukturalnych.

130416.kpk.cip.02.500x

Stoisko BIG InfoMonitora było oblegane

– Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Pekao udzielił około czterech tysięcy preferencyjnych kredytów dla mikro i małych firm, a od wejścia Polski do UE na finansowanie projektów z wykorzystaniem środków publicznych dla MŚP przeznaczył ponad trzy miliardy złotych. Chcemy pokazywać, że nasze dobre praktyki to przykłady skutecznych i prostych rozwiązań, które mogą być także zastosowane w najbliższych latach w nowych programach operacyjnych – powiedział Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Inicjatorem kampanii jest KPK CIP przy Związku Banków Polskich – odpowiada za informację dotyczącą głównego unijnego programu ramowego skierowanego do przedsiębiorców, w ramach którego polskie firmy mogą skorzystać z bezpłatnych gwarancji unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Programy ramowe umożliwiają zdobycie dodatkowych środków wsparcia dla państw członkowskich UE – spoza narodowych alokacji. Ich dystrybutorem jest unijny Europejski Fundusz Inwestycyjny współpracujący z wybranymi krajowymi pośrednikami finansowymi. W Polsce program aktywowano kilkanaście miesięcy temu, z instrumentów wsparcia skorzystało już ponad cztery tysiące mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wykorzystali oni preferencyjne finansowanie o wartości ponad 800 milionów złotych i wygenerowali projekty o wartości ok. czterech miliardów złotych. Co najważniejsze, ponad połowa polskich beneficjentów to start up-y. Do wykorzystania pozostały jeszcze ponad trzy miliardy złotych, jednak wielu przedsiębiorców albo o tym nie wie, albo myli to wsparcie z innymi (odpłatnymi lub komercyjnymi) gwarancjami dla biznesu. Jeśli środki nie zostaną wykorzystane, trzeba będzie je zwrócić do unijnej kasy.

130416.kpk.cip.04.500x

Losowanie nagród

– Na polskich przedsiębiorców czekają u pośredników programu CIP jeszcze ponad trzy miliardy złotych – w formie preferencyjnych kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń. Przedsiębiorca otrzymuje takie wsparcie bez opłat za unijną gwarancję, bez reżimu pomocy publicznej i w uproszczonej formie, w systemie „jednego okienka”. Ponad cztery tysiące firm już skorzystało z tej formy wsparcia w okresie spowolnienia. Środki te niedługo się wyczerpią, zachęcam więc przedsiębiorców do korzystania dopóty są dostępne – stwierdził Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP w Polsce, podczas ogólnopolskiej inauguracji kampanii.