Pięciolatki po pierwszym roku obowiązkowej edukacji przedszkolnej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dzieci.przedszkole.250xW związku z informacjami dotyczącymi edukacji przedszkolnej, podanymi przez Stowarzyszenie i Fundację "Rzecznik Praw Rodziców" MEN informuje: obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcio- i sześcioletnich może być realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Od wielu lat, w ponad 9 tysiącach szkół podstawowych (około 65%) funkcjonują oddziały przedszkolne, do których, na przykład w 2005 roku, uczęszczało 43% dzieci sześcioletnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Za kontrolę realizacji tego obowiązku, zawsze odpowiadał i nadal odpowiada dyrektor obwodowej szkoły podstawowej.

W roku 2007/2008, czyli w roku poprzedzającym przygotowanie projektu ustawy wprowadzającej obowiązek edukacji przedszkolnej dla pięciolatków, odsetek dzieci w tym wieku korzystających z wychowania przedszkolnego wynosił niecałe 58%. Obecnie wszystkie dzieci pięcioletnie objęte są obowiązkiem przedszkolnym.

Zdecydowana większość dzieci (66%) realizuje ten obowiązek w przedszkolu. Dla porównania w 2007 roku odsetek ten wynosił 59%.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dostosowują swoje działania do potrzeb i postulatów rodziców. Podczas gdy wcześniej gwarantowały opiekę zaledwie przez 5 godzin, dziś wiele z nich pracuje dłużej, tak jak przedszkola. Warunki w oddziałach przedszkolnych, w których obecnie realizowane są zajęcia, nie odbiegają warunkami od tych w przedszkolach.

Wprowadzenie obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków, nie spowodowało zmniejszenia liczby miejsc dla dzieci trzy i czteroletnich. Od 2007 roku odsetek trzylatków w przedszkolach zwiększył się z 36% do 53% a czterolatków z 48% do 68%.

Warto również zwrócić uwagę, że w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby miejsc edukacji przedszkolnej. Od roku 2007 liczba miejsc łącznie wzrosła o około 300 tysięcy. Aż 200 tysięcy, czyli dwie trzecie z nich, to nowe miejsca w przedszkolach, zaś jedna trzecia to miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego co najmniej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatne. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących przerywania ich godzinami płatnymi dla rodziców, przedszkole otrzymuje polecenie dostosowania się do przepisów prawa. Taki sposób pobierania opłat jest bowiem niezgodny z ustawą o systemie oświaty. W tej sprawie MEN zawsze wypowiadał się jednoznacznie.

Proces stwarzania dobrych warunków edukacji przedszkolnej podlega stałemu monitorowaniu przez MEN. Najważniejszymi jego narzędziami są:

  • prowadzone systematyczne monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach,
  • wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty.

Warto przypomnieć, że w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 znalazło się m.in. badanie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Na rok szkolny 2012/2013 zaplanowano również kontrolę w zakresie „Prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego” oraz w „Prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego”. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie, kurator oświaty jest obowiązany do wydawania stosownych zaleceń.

Jednocześnie Ośrodek Rozwoju Edukacji podległy MEN, w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, przygotował badania terenowe i ankietowe dotyczące edukacji przedszkolnej w Polsce, opublikowane następnie w książce Edukacja Przedszkolna, skierowanej do przedstawicieli samorządów.

Warunki w jakich uczą się dzieci w przedszkolach również są stale monitorowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Aby wspomóc rozwój edukacji przedszkolnej w budżecie na rok 2013, rząd przeznaczył 320 milionów złotych na wsparcie samorządów w przygotowaniu większej liczby miejsc w edukacji przedszkolnej oraz obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

MEN bardzo dokładnie przeanalizuje negatywne przykłady przedstawione w raporcie oraz poprosi kuratorów oświaty o zbadanie tych pojedynczych przypadków.

Informujemy też, że 17 października zorganizowano spotkanie Forum Rodziców przy MEN. Na spotkaniu minister Krystyna Szumilas osobiście przedstawiła proponowane mechanizmy, które mają zwiększyć dostępność miejsc w edukacji przedszkolnej oraz obniżyć opłaty dla rodziców. Przedstawiciele 11 organizacji, które przyjęły zaproszenie na to spotkanie zgłaszały podczas dyskusji swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy warunków opieki przedszkolnej w Polsce.

W tym spotkaniu Forum, pomimo osobistego zaproszenia, nie uczestniczyli przedstawiciele żadnej z organizacji prowadzonych przez Państwa Karolinę i Tomasza Elbanowskich, a będących członkami Forum Rodziców przy MEN (Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców).

Żadna z tych dwóch organizacji nie przedstawiła swoich uwag i sugestii dotyczących założeń tzw. ustawy przedszkolnej, które zostały do nich przesłane w ramach konsultacji 4 października 2012 r.

Źródło:www.men.gov.pl