Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Pekao Banku Hipotecznego podjął uchwałę w sprawie emisji serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 300 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji obligacji banku do kwoty 1 000 000 000 zł.

Zarząd #Pekao Banku Hipotecznego podjął uchwałę w sprawie emisji serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 300 mln zł #PekaoBankHipoteczny #obligacje

„Obligacje będą miały następujące parametry:

1) Dzień emisji obligacji: 17 września 2018 r.

2) Dzień wykupu obligacji: 18 września 2019 r.

3) Wartość nominalna jednej obligacji: 10 000 zł,

4) Cena emisyjna jednej obligacji: 10 000 zł,

5) Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia w serii: 30 000 sztuk,

6) Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji: 300 000 000 zł,

7) Oprocentowanie obligacji: WIBOR 3M + 0,45%,

8) Zabezpieczenie obligacji: obligacje zabezpieczone będą poręczeniem udzielonym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A” – czytamy w komunikacie.

Obligacje mogą zostać zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A, podano także.

Programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela 

Pekao Bank Hipoteczny zdecydował 10 sierpnia br. o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty. Każdorazowo, szczegółowe warunki emisji danej serii obligacji będą określane przez zarząd.

Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Należy do grupy Banku Pekao – jednego z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcje są notowane na GPW od 1998 roku.

Źródło: ISBnews