Pekao Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości nominalnej 350 mln zł

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości nominalnej 350 mln zł
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pekao Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne serii NPLZ-01 o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł.

#PekaoBankHipoteczny wyemituje listy zastawne serii NPLZ-01 o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł #Pekao @BankPekaoSA

„Zgodnie z warunkami emisji publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01 wyemitowane zostaną w dniu 30 sierpnia 2018 r. Kwota emisji (tj. łączna wartość nominalna emitowanych publicznych listów zastawnych) została ustalona na 350 mln zł. Cena emisyjna jednego publicznego listu zastawnego ustalona została w wysokości jego jednostkowej wartości nominalnej tj. 10 000 zł” – czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie publicznych listów zastawnych zostało ustalone jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 0,45%, podano także.

Publiczne listy zastawne będą podlegały częściowemu wykupowi

Spółka podała także, że zgodnie z warunkami emisji publiczne listy zastawne serii NPLZ-01 będą podlegały częściowemu wykupowi, tj. w okresach kwartalnych ich jednostkowa wartość nominalna będzie podlegała zmniejszeniu o kwotę 275 zł tj. 2,75%.

Dzień wykupu publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01 został ustalony na 10 września 2025 r., podano także.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Wchodzi w skład grupy kapitałowej Banku Pekao.

Źródło: ISBnews