Paweł Trętowski

Paweł Trętowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, kierujący pracami zarządu banku

Bank Ochrony Środowiska

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym.

W swojej karierze zawodowej związany był m.in. z Bankiem Pekao S.A. Bankiem Unii Gospodarczej S.A., Swiss Financial Management (SFM) Polska, Prosper Bankiem SA, Bankgesellschaft Berlin (Poland) S.A., Fortis Bankiem Polska S.A. a także PKO Bankiem Polskim.

Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Centrum Finansowe Puławska, Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, PKO Leasing, Nordea Finance Polska oraz PKO Faktoring.

Przez ostatni rok jako kierownik Wydziału Analiz w Dep. Finansowym pracował w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wydział Techniki Rolniczej i Leśnej) oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (kierunek bankowość).