Paweł Strączyński

Paweł Strączyński
Paweł Strączyński, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Strączyńskiego w skład Zarządu XI kadencji z dniem 24 lutego 2020 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Pan Paweł Strączyński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem.

Od listopada 2018 r. pan Paweł Strączyński pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Od kwietnia 2018 r. do lutego 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZOWER Sp. z o.o. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od 2016 do 2018 członek zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. W latach 2010-2012 członek zarządu PROTEKTOR S.A., a następnie spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Biogazowej. W latach 2005-2010 dyrektor finansowy i prokurent polskiej dywizji Steinhoff International Holding. W latach 2002-2005 główny księgowy w firmie ASP Polska sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest uprawnionyi odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Kontrolingu, Departament Sprawozdawczości i Podatków, Departament Ryzyka i Ubezpieczeń, Departament Skarbu, Departament Strategii IT, a w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierza się mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi: PGE Systemy S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. / PGE S.A.