Paweł Graniewski od dziś pełni funkcję w Zarządzie Giełdy.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gpw.01.200x10 stycznia 2013 r. Paweł Graniewski, który od lutego 2011 r. jest członkiem Rady Giełdy, rozpoczął wykonywanie czynności Członka Zarządu Giełdy. Paweł Graniewski został delegowany przez Radę Giełdy do pełnienia funkcji w Zarządzie Giełdy uchwałą podjętą w tej sprawie 21 grudnia 2012 r. Objęcie funkcji było możliwe po spełnieniu warunku zawartego w uchwale Rady Giełdy, czyli przedstawieniu oświadczenia o uzyskaniu zgody pracodawcy.

Zgodnie z uchwałą Rady Giełdy, Paweł Graniewski będzie wykonywał czynności Członka Zarządu przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W Zarządzie do jego kompetencji będzie należał nadzór nad Biurem Prawnym, Działem Analiz, Strategii i Projektów oraz Działem Rozwoju Sieci Biznesowej.

Paweł GRANIEWSKI

Paweł Graniewski w 1983 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu. Od 1985 r. pracował w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. W latach 1990-1992 był zatrudniony w nowojorskiej firmie prawniczej Willkie Farr & Gallagher, a w latach 1992-1993 w banku inwestycyjnym Barclays de Zoete Wedd w Londynie i Warszawie jako Assistant Director. W latach 1993-1995 był Głównym Doradcą Prawnym Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1995-1996 był Prezesem Zarządu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o., podmiotu świadczącego usługi agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych (joint venture Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz amerykańskiej firmy Forum Financial Group, Inc.).

W latach 1996-1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Daiwa Europe Polska Sp. z o.o., a w latach 1999-2009 reprezentował w Polsce amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley. Od 2010 r. był związany z City Handlowy, jako Dyrektor Zarządzający Departamentem Bankowości Inwestycyjnej. W latach 1999-2002 był członkiem Rady Nadzorczej Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM. Od lutego 2011 roku jest członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w której pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii Rady Giełdy, a także członka Komitetów Regulacji i Ładu Korporacyjnego oraz Wynagrodzeń i Nominacji.