Patryk Nowakowski

Patryk Nowakowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Pion Transformacji Cyfrowej

Santander Bank Polska S.A.

Patryk Nowakowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii (kierunek Informatyka i Ekonometria) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym.

Patryk Nowakowski od czerwca 2019 roku kieruje pionem Transformacji Cyfrowej.

  • Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu, w latach 2016-2019 pełnił funkcję Chief Information Officer. Równolegle w latach 2017-2018 zarządzał projektem akwizycji wydzielonej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A., w którym z sukcesem doprowadził do włączenia operacyjnego, prawnego oraz płynnej migracji produktów klientów detalicznych i biznesowych Deutsche Bank Polska S.A. do systemów Santander Bank Polska S.A.
  • Między 2008 a 2016 rokiem kierował kolejno: Zespołem Informacji Zarządczej, Centrum Kompetencyjnym Zarządzania Informacją, Obszarem Rozwoju Systemów, a następnie Obszarem CRM oraz Rozwoju Biznesu.
  • W latach 2004-2007 pracował w Szwajcarii, zdobywając międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach Konsultanta ds. Business Intelligence w Business & Decision AG Zurich, następnie Associate Director w UBS AG oraz Senior Principal Consultant w Oracle.
  • Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie w Santander Bank Polska S.A.) na stanowisku specjalisty ds. rozwoju systemów IT.

Patryk Nowakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności:

Zarządza Pionem Transformacji Cyfrowej

Źródło: Santander Bank Polska S.A.