Oświadczenia majątkow – nowe wzory

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rachunki.pln.250x13 października 2011 mija termin zglaszania uwag do projektu nowych oświadczeń majątkowych. Ich wzory znajdują się na stronie internetowej bip.kprm.gov.pl. Wobec gorącej atmosfery wyborczej rząd odłożył sprawę oświadczeń, a teraz chce przyspieszyć prace nad nimi.

Radni, członkowie zarządu, sekretarze, skarbnicy, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów samorządowych osób prawnych, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka, starosty oraz wójta – to spis funkcji dla których przygotowano nowe wzory oświadczeń majątkowych.

Zaproponowane zmiany w oświadczeniach wiążą się z uszczegółowieniem informacji o majątku i dochodach osób je składających oraz ich rodzin.

Osoba oświadczająca będzie zobowiązana do wykazania:

 • nieruchomości;
 • gospodarstw rolnych;
 • zasobów pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej i obcej;
 • funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych;
 • ubezpieczeń kapitałowych i innych;
 • mienia Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych, jednostek samorządu lub ich związków – które podlegało zbyciu w drodze przetargu;
 • członkostwa we władzach zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz występowanie jako pełnomocnik takiej spółki;
 • udziałów, akcji lub bycia wspólnikiem w spółkach prawa handlowego (z zaznaczeniem czy przekraczają one 10 proc. kapitału zakładowego);
 • prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania nią lub występowania jako pełnomocnik w prowadzeniu takiej działalności;
 • składników rzeczowych mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł (np: pojazdy mechaniczne, dzieła sztuki, biżuteria, sprzęt rolniczy);
 • zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł w tym kredytów i pożyczek.

Osoba składająca oświadczenie majątkowe zobowiązana jest do przedstawienia w tabeli dochodów uzyskanych w roku poprzednim z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Takie zestawienie oprócz kwoty dochodu musi zawierać informacje o: źródle, miejscu zatrudnienia i płatniku. Należy także przedstawić dochód roczny małżonka.

Źrodło: www.samorzad.infor.pl