Oprogramowanie dedykowane dla gmin

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

110829.zmoku.150xZMOKU to Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika. Jest to oprogramowanie dedykowane do zasilania Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego).

ZMOKU przeznaczony jest dla urzędników gminnych czyli tzw. użytkowników końcowych. Do 10 listopada dotrze do ponad 2300 gmin i przekazany zostanie bezpłatnie. W przyszłości moduł ZMOKU – będzie mógł być zastąpiony aplikacjami komercyjnymi, jeśli takie się pojawią i zostanie podjęta odpowiednia decyzja na szczeblu gminnym.

Podczas instalowania systemu ZMOKU zostanie również przeprowadzone szkolenie dla użytkowników systemu. ZMOKU jest aplikacją nową, dlatego podczas użytkowania mogą się jeszcze pojawiać błędy i niejasności. Na potrzeby obsługi błędów zgłaszanych przez użytkowników ZMOKU zostanie uruchomiony System Zgłoszeniowy.

Źrodło: www.cpi.mswia.gov.pl