Opinnie: Kolebka cywilizacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

solarz.k.jan.01.100xGrecja zajmuje szczególne miejsce w pamięci historycznej Europejczyków. Wszystko, co się dzieje w kolebce cywilizacji śródziemnomorskiej, porusza wyobraźnię mieszkańców Europy. W Grecji wymyślono wszechświatowy pieniądz - elektron. Ten naturalny stop złota i srebra był idealnym miernikiem wartości towarów wymienianych między państwami - miastami oraz koloniami. W Grecji nauczono się finansować ambitne projekty, budowę płaskodennych łodzi desantowych przydatnych przy rozszerzaniu kręgu kultury helleńskiej. Akropol to też skarbiec banku-świątyni, przechowujący materialny dorobek pokoleń.

Jan K. Solarz

Współczesna pamięć to rządy pułkowników, oblany egzamin z gotowości do wejścia na wyższy poziom integracji europejskiej. Grecka kreatywna sprawozdawczość stanowi postrach dla urzędników Unii Europejskiej. Wszystko to musi niepokoić i skłania do dopatrywania się w wydarzeniach w Grecji oznak nadchodzącej apokalipsy.

W dostatecznie długiej perspektywie, w ramach teorii federalnych finansów, to co się dzieje w Grecji, to zaledwie mały epizod w drodze do dobrobytu w Europie. Dla 500-milionowego wewnętrznego rynku Europy zaburzenia w Grecji, Portugali, a nawet w Wielkiej Brytanii to incydenty nieprzesądzające o przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej. Żaden z poważnych analityków nie przepowiada rozpadu Stanów Zjednoczonych po bankructwie Nowego Jorku lub stanu Kalifornia.

Traktat lizboński miał dać Unii Gospodarczej i Walutowej nową tożsamość. Nowe twarze wewnętrznego rynku nie przyciągnęły do siebie uwagi obywateli Unii Europejskiej i nie pozwoliły im myśleć w kategoriach wielkiego rynku wewnętrznego bez granic i protekcjonizmu. Międzynarodowe instytucje finansowe sporządzają statystyki w ramach ładu świata po II wojnie światowej, a nie G-20 oraz NAFTY i UGIW.

Państwa narodowe są dziedzictwem Wiosny Ludów i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI