Opinnie: Decoupling a Polska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

stolorz.sebastian.01.100xKiedy w roku 2006 pojawiły się pierwsze symptomy zbliżającego się kryzysu amerykańskich kredytów hipotecznych, jednym z najczęściej podejmowanych przez ekonomistów dylematów, była weryfikacja hipotezy "decouplingu".

Sebastian Stolorz

W fizyce termin decoupling oznacza zjawisko w którym interakcje pomiędzy obiektami powoli zanikają. W ekonomii określa się tym słowem ewentualny zanik silnego wpływu stanu gospodarki USA na cały świat. Ale w 2006 r. najczęściej wyrażano opinie, że kraje rozwijające się oraz rynki wschodzące wypracowały na tyle znaczący potencjał do samodzielnego rozwoju, że ewentualny kryzys w gospodarce amerykańskiej, czy nawet w strefie euro, nie powinien przemienić się w kryzys globalny, jak to bywało w historii. Rzeczywistość przyznała rację autorom pesymistycznego scenariusza: niepewna sytuacja na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych przerodziła się w poważny kryzys, a skala oddziaływania na gospodarkę światową była bezprecedensowa. Teza „decouplingu” upadła, choć w przypadku dość sporych gospodarek, stojących u progu przeklasyfikowania z rynków wschodzących w rynki dojrzałe, można doszukać się pewnych wyjątków…

Nadejście kryzysu nie pozostawiło złudzeń, że trwająca kilka dekad nadpłynność na rynkach finansowych i stale obniżająca się awersja do ryzyka, skończyła się na dobre. Kryzys, niczym linią frontu, rozdzielił gospodarki na donorów i biorców kapitału. W punkcie kulminacyjnym kryzysu rozdział ten okazał się tak silny, że wszystkie kraje naszego regionu były w bardzo jednorodny sposób postrzegane przez rynki. Przecena ich walut sprzed roku była jednym z przykładów percepcji Europy Ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI