Opinie: Wszystko o wartości wszystko o więzi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.02.foto.030.a.400xBanki spółdzielcze i samorządy realizują zadania, które kształtują ład społeczno- -gospodarczy i przyczyniają się do budowania dobrobytu społecznego. W drodze do osiągnięcia tego celu mają ze sobą wiele wspólnego. To, co je na pewno ze sobą łączy, to funkcjonowanie oparte na zaufaniu społecznym. Kapitał wartości i więzi mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej.

Dorota Zielińska

Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie swoich kompetencji kształtują lokalny rynek. Co do zasady, powinny go wspierać i dążyć do jego rozwoju. Inwestycje w poprawę warunków prowadzenia działalności przynoszą wymierne efekty w postaci wzrostu aktywności przedsiębiorstw, które utrzymują i tworzą nowe miejsca pracy. W perspektywie wzrastają przychody z podatków i zmniejszają się koszty socjalne. Zrównoważony budżet wymaga, aby polityka socjalna była finansowana na równi z inicjatywami lokalnymi.

Dorota Zielińska

Doradca burmistrza Góry Kalwarii w zakresie strategii promocyjnej kampanii wyborczej w 2014 r. Obecnie odpowiada za politykę informacyjną oraz kontakty z mediami w samorządzie gminy Góra Kalwaria. Koordynator działań z zakresu CSR oraz PR w mediach społecznościowych. Reprezentant gminy w pracach Rady Programowej forum „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2015”. Prowadzi badania naukowe w obszarze strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych w zakresie konwergencji wielokanałowych usług i produktów bankowych

 

Rozwiązania wzmacniające kondycję przedsiębiorstw wpływają na atrakcyjność regionu w oczach mieszkańców i zapobiegają ich odpływowi. Bezrobocie jest jednym z trzech głównych powodów wyludniania się miast. Badania pokazują, że ze względu na pracę, miejsce zamieszkania zmieniła prawie 1/4 badanych. Często główne motywacje migracyjne Polaków występują ze sobą w korelacji i dotyczą w podobnym stopniu pracy, co uwarunkowań związanych ze zwiększającymi się potrzebami lokalowymi, wynikającymi np. z założenia lub powiększenia rodziny. Odpływanie ludności jest w ostatnich latach bolączką wielu małych miejscowości, które tracą mieszkańców na korzyść dużych ośrodków, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Tam, gdzie warunki prowadzenia biznesu są korzystne, a praca jest bardziej dostępna, problemy związane z migracją wewnętrzną ludności są mniej odczuwalne. Poza tym dodatkowe źródła przychodu wynikające ze wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców są dla samorządu podstawą do realizowania nowych zadań, które poprawiają sytuację społeczno- -ekonomiczną lokalnej społeczności. Infrastruktura i edukacja to tylko dwa obszary, które zyskują zastrzyk nowych środków, dzięki rozwojowi dobrego klimatu dla przedsiębiorców. Na jego tworzenie składa się ogół warunków do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Istotne w realizacji tej misji jest odpowiednie podejście, a przede wszystkim zrozumienie mechanizmów, którymi rządzi się rynek. Sprawczość samorządu w tym obszarze zakłada inwestycje nie tylko w kapitał materialny, ale również w wiedzę i ludzi. To wykorzystywanie indywidualnego potencjału, którym dysponuje samorząd, umiejętne pokonywanie barier i wykorzystywanie wzajemnych zależności. Umiejętność współpracy i budowania więzi, które przysłużą się wspólnemu celowi, jakim jest budowanie dobrobytu społecznego to kompetencje, które mogą stanowić o sile danego regionu w perspektywie długoterminowej.

W poszukiwaniu wartości

Podczas omawiania zagadnień związanych z budowaniem przewagi konkurencyjnej regionu mówi się o tzw. poszukiwaniu wartości dodanej. Wartości, która byłaby wyróżnikiem np. gminy na tle innych i stanowiła siłę przyciągającą biznes, społeczników i ideowców, którzy lokowaliby swój potencjał i realizowali pomysły w tym, a nie innym miejscu. Poszukuje się koncepcji i wskazówek, które pomogą samorządom budować tę wartość dodaną. Pytanie tylko… dodaną do czego? Wiara w to, że można mnożyć kapitał przez zerowy wkład własny jest z góry ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI