Opinie: Działania dla dobra społeczności lokalnej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.05.foto.092.a.400xSpółdzielczość w Polsce, szczególnie bankowa, przeszła wiele różnorodnych transformacji. Jednakże przemiany wizerunkowe i jakościowe bankowości spółdzielczej, a nawet i kryzys finansowy na szczęście nie zdołały wykorzenić charakterystycznych dla nich cech ekonomii społecznej i poczucia odpowiedzialności za region, w którym funkcjonują.

Kazimierz Pierzchała

Co więcej, kryzys finansowy przyczynił się do powrotu do bankowości zrównoważonego bilansu, opartej na stabilnych relacjach z klientem, w tym lokalnej społeczności.

Ks. Kazimierz Pierzchała

Dr Władysław Sadowski,
wójt gminy Kamienica.

Ks. Kazimierz Pierzchała

dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.

 

Banki spółdzielcze – obok celu ekonomicznego, który jest istotnym elementem ich działania – wypełniają określoną misję społeczną i zaspakajają potrzeby swoich członków. Różni je to zasadniczo od banków komercyjnych, dla których naczelnym celem jest maksymalizacja zysku przy minimalizacji ryzyka. Zapewne dlatego, jakże często, realizują te zadania, z których państwo nie wywiązuje się w stopniu wystarczającym. Banki spółdzielcze, uzupełniając sektor publiczny i prywatny, zapobiegają wykluczeniu społecznemu oraz łagodzą napięcia społeczne, wspomagają proces budowy i ewolucji społeczeństwa obywatelskiego. Ich polityka sprzyja spójności społecznej, zwiększaniu zatrudnienia, walce z biedą, lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi. Śmiało można zatem stwierdzić, że misją banków spółdzielczych jest działanie na rzecz swoich członków, klientów oraz rozwoju środowiska lokalnego, a filozofią – sformułowane w 1992 r. w Rio de Janeiro podczas konferencji ONZ na temat ochrony środowiska i rozwoju – hasło: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Niezaprzeczalną wartością sektora banków spółdzielczych jest indywidualne traktowanie każdego klienta oraz umiejętność budowania prawdziwie partnerskich relacji. Charakteryzuje go także duża elastyczność i zdolność do niemal natychmiastowych przekształceń.

Współpraca urzędu gminy z BS w Limanowej oddział w Kamienicy

Urząd Gminy w Kamienicy współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej oddział w Kamienicy od ponad 25 lat, tj. od czasu reformy ustrojowej i wejścia ustawy o samorządzie terytorialnym. Współpraca przez te wszystkie lata układała się pomyślnie. Bank nie był nigdy nastawiony wyłącznie na zysk, brał pod uwagę także inne aspekty społeczne. Jego udziałowcami są mieszkańcy gmin powiatu limanowskiego, w tym wielu rolników, zatem co roku na walnych zebraniach akcjonariuszy przy ustalaniu zasady funkcjonowania instytucji oraz planu działalności i rozwoju brano pod uwagę przede wszystkim dobro akcjonariuszy. Z roku na rok bank rozwija się, powiększa swój kapitał, w tym aktywa i pasywa oraz obsługuje coraz więcej przedsiębiorców i klientów komercyjnych.

Banki spółdzielcze – potencjał organizacyjny

31 grudnia 2015 r. działalność prowadziło 560 banków spółdzielczych (89% wszystkich banków w Polsce) zrzeszonych w dwóch strukturach – Banku BPS S.A. i SGB-Banku) oraz Krakowski Bank Spółdzielczy działający samodzielnie i współpracujący z Bankiem BPS S.A. Dysponowały 4,4 tys. placówek (ok. 30% funkcjonujących w kraju), miały 1 mln udziałowców, ok. 2,5 mln klientów, prowadziły ponad 10 mln rachunków, obsługiwały 60% lokat rolników indywidualnych, dysponowały 4,7 tys. bankomatów (ok. 30% urządzeń w Polsce), zatrudniały 33 tys. osób (ok. 19% zatrudnienia w sektorze). Sektor bankowości spółdzielczej wypracowuje ponad 7% zysków całego systemu bankowego i reprezentuje ponad 5% wartości jego aktywów.

Bank BPS S.A. zrzeszał 358 instytucji (63,81% łącznej liczby banków spółdzielczych), a SGB-Bank S.A. – 202 banki (36,01%).

Od kilku lat prawo zamówień publicznych zobligowało gminy do ogłaszania przetargów nieograniczonych na obsługę bankową swoich urzędów. Dotychczas najkorzystniejszą ofertę dla Urzędu Gminy w Kamienicy przedstawiał Bank Spółdzielczy w Limanowej. Umowę zawarto na trzy kolejne lata. Bank obsługuje wszystkie jednostki organizacyjne gminy Kamienica. Współpraca ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI