OECD optymistycznie o światowej gospodarce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jedrzejak.maciej.a.150xWczorajsza sesja zgodnie z oczekiwaniami była spokojna i wiele indeksów na światowych parkietach zamknęło się w okolicach poziomu, z którego startowały. Podobna sytuacja miała miejsce na rynkach walut, gdzie notowania większości par przybrały formę konsolidacji. Poprawa nastrojów wśród inwestorów nastąpiła około godziny 16:00, kiedy rynki zaczęły dyskontować optymistyczne informacje płynące z OECD.

Organizacja ta, zauważyła poprawę perspektyw ekonomicznych w największych gospodarkach na świecie, w tym  USA oraz Japonii. Wskaźnik, którym posługują się eksperci OECD pozostał dla Stanów Zjednoczonych na niezmienionych poziomie, natomiast dla Japonii wzrósł do poziomu 100.6 wobec 100.4 w zeszłym miesiącu.

Dodatkowo, w raporcie podkreśla się większą aktywizację ekonomiczną w Unii Europejskiej, głównie za sprawą podnoszących się z recesji Niemiec. Miejmy nadzieję, że  ta pozytywna tendencja utrzyma się dłużej dając szansę inwestorom na chwilę wytchnienia.

Dzisiejsza sesja nie pozwoli inwestorom na nudę. Dużo będzie się działo szczególnie w Europie. W Wielkiej Brytanii zostanie przedstawiony bilans cen nieruchomości RICS, bilans handlowy oraz kompleksowe dane traktujące o produkcji przemysłowej. Ciekawie będzie również za naszą zachodnią granicą, ponieważ inwestorzy dowiedzą się, jak wygląda sytuacja niemieckiego wskaźnika cen konsumpcyjnych. Prognozy wskazują, że utrzyma się on na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Interesujące informacje pojawią się także za Oceanem. Bardzo pesymistyczna prognoza związana z comiesięcznym oświadczeniem budżetowym USA nie tylko zwróci uwagę inwestorów, ale przede wszystkim amerykańskich polityków.

dr Maciej Jędrzejak
Saxo Bank