Odwołania w Zarządzie PGE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pge.250x25 października 2013 Rada Nadzorcza PGE podjęła decyzję o odwołaniu wiceprezesa ds. strategii i rozwoju - Bogusławy Matuszewskiej oraz wiceprezesa zarządu ds. finansowych - Wojciecha Ostrowskiego.

Małgorzata Dec – Przewodnicząca Rady Nadzorczej PGE oświadczyła, że głównym powodem odwołania członków zarządu był sposób prowadzenia ostatnich projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i optymalizujących funkcjonowanie grupy PGE, który był niezadowalający.

matuszewska.boguslawa.250xBogusława Matuszewska została powołana na stanowisko wiceprezesa PGE w 2012 roku. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej na wydziale telekomunikacji. Ukończyła także studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z praktycznej psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczęła we Wrocławiu w Zakładach Elektronicznych ELWRO. Była dyrektorem regionu południowo-zachodniego w ZWUT SA. Była prezesem zarządu Siemens Enterprise Communications. Od 2009 roku jako członek zarządu POLKOMTEL odpowiadała za sprzedaż.

ostrowski.wojciech.250xWojciech Ostrowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek ekonomika produkcji. Na tejże uczeli ukończył także studia podyplomowe: zarządzanie sektorem naftowym oraz zarządzanie wartością firmy. W zarządzie PGE był od roku 2011. Jego wcześniejsza droga zawodowa obejmowała funkcje: zastępcy dyrektora Biura Zarządzania Finansami w PKN Orlen, wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. finansowych w spółce Unipetrol z siedzibą w Pradze oraz członka zarządu firm: Share Service Center, Unipetrol RPA i Česká Rafinérská. Był również prezesem zarządu w Orlen Insurance Ltd.

Źródło: www.energetyka.wnp.pl