Odwieszenie rządu w USA. Optymizm prognoz MFW

Odwieszenie rządu w USA. Optymizm prognoz MFW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kongres przegłosował, a prezydent D. Trump podpisał ustawy wydłużające finansowanie rządu do 8 lutego. Za 3 tygodnie kolejna batalia Republikanów z Demokratami. Duży optymizm w prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego w przeddzień Forum w Davos. Bank Japonii zaostrza retorykę, z korzyścią dla jena. Złoty stabilny. Spodziewane odbicie notowań walut.

Instytucje federalne w USA zostaną dziś otwarte po trzydniowej przerwie spowodowanej nieuchwaleniem ustawy pozwalającej na finansowanie rządu. W nocy Senat i Izba Reprezentantów przegłosowały prawo zapewniające środki na działalność do 8 lutego br. Demokraci uzyskali gwarancje ochrony dzieci imigrantów, którzy mogli zostać deportowani z racji zamknięcia programu DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Republikanie mają 17 dni na przygotowania rozwiązań spełniających te postulaty. Jest niemal pewne, że w tak krótkim czasie nie uda się tego zrobić, co oznacza powtórkę kłopotów administracji za 3 tygodnie. W reakcji na zakończenie zawieszenia rządu indeksy akcji w USA osiągnęły nowe, historyczne rekordy.

Jeśli coś wygląda na zbyt piękne, by było prawdziwe, prawdopodobnie takie właśnie jest. Tak na dziś prezentuje się sytuacja na rynkach finansowych i w światowej gospodarce. Świetne dane bieżące, historycznie wysokie wyceny spółek na giełdzie, skrajny optymizm inwestorów i brak na horyzoncie poważniejszych zagrożeń sprzyjają stawianiu coraz śmielszych prognoz. W styczniowej edycji World Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył szacunki wzrostu światowego PKB na lata 2018-19 o 0,2 pkt. proc. do 3,9 proc. rocznie. W górę zrewidowano prognozy dla głównych gospodarek rozwiniętych, szczególnie dla USA, gdzie MFW spodziewa się przyspieszenia wzrostu w związku z zatwierdzoną niedawno obniżką podatków. „Wpływ pakietu podatkowego na poziom produkcji w Stanach Zjednoczonych i głównych partnerów handlowych USA odpowiada za około połowę skumulowanej rewizji prognoz globalnego wzrostu na lata 2018-19” – odnotowano w raporcie. MFW szacuje ten wpływ na 1,2 pkt. proc. do 2020 r. Jednocześnie zakłada niższą ścieżkę wzrostu przez kilka lat po 2022 r. w związku z oczekiwanym wyższym deficytem fiskalnym i czasowym charakterem niektórych propozycji z reformy.

Fundusz stwierdza, że bilans ryzyk dla prognoz światowego wzrostu w krótkim terminie jest zasadniczo neutralny, lecz zaznacza, iż w średnim terminie dominują w nim czynniki negatywne. „Wysokie wyceny aktywów oraz mocno obniżone premie terminowe zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia korekty na rynkach finansowych, co mogłoby ograniczyć wzrost i wpłynąć na nastroje” – podkreśla MFW. Możliwym katalizatorem negatywnych zmian na rynkach finansowych może być szybszy od oczekiwań wzrost inflacji bazowej i stóp procentowych w gospodarkach rozwiniętych. Fundusz ocenia, iż obecne cykliczne ożywienie w globalnej gospodarce stwarza dogodne warunki do przeprowadzenia reform strukturalnych w gospodarkach na każdym szczeblu rozwoju. MFW podniósł prognozę PKB Europy rozwijającej się w latach 2018-2019 o 0,5 pkt. proc., do 4 proc. w tym i 3,8 proc. w przyszłym roku. Zmiana wynika głównie z rewizji oczekiwań dla Turcji i Polski.