Odgłosy: Zmęczenie kryzysem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.07.08.foto.82.a.150xMijają dwa lata od momentu, kiedy "pożarowa sprzedaż" papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi spowodowała głęboką przecenę tych aktywów w portfelu inwestycyjnym jednego z kluczowych funduszy emerytalnych. Zgodnie z zasadami wyceny aktywów finansowych, według tej nowej wartości godziwej mają być wycenione wszystkie tego typu aktywa. Ta informacja stała się elementem wiedzy publicznej każdego uczestnika rynku finansowego.

Jan K. Solarz

Już dwa lata trwają zaburzenia w funkcjonowaniu globalnych rynków finansowych. Jest to okres dostatecznie długi, aby mało doświadczeni ich uczestnicy oczekiwali oznak zmiany koniunktury gospodarczej. Sygnał, że sytuacja zmienia się na lepszą, ma przyjść ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie ostrzeżenia, że recesja może się wydłużyć poza tradycyjne cztery kwartały, są traktowane jako medialne poszukiwanie sensacji i straszenie czytelników. Większość dorosłych obywateli Polski nie wierzy w istnienie kryzysu finansowego i gospodarczego w naszym kraju. Jest skłonna uznać tego typu informacje za straszenie ludzi.

Oczywisty dysonans poznawczy między niedawnymi zapewnieniami o Wielkiej Modernizacji, o ukształtowaniu się gospodarki pozbawionej w sposób trwały wahań koniunktury, z niskimi stopami procentowymi oraz niską inflacją a obecnymi realiami gospodarki światowej musiał podważyć zaufanie do mediów i instytucji kredytowych.

Zmęczenie kryzysem demobilizuje do walki o przetrwanie. Pojawienie się dobrej deflacji demobilizuje. Brakuje wyobraźni, że już wkrótce dobra deflacja zamieni się w złą deflację i na dekadę sparaliżuje naszą gospodarkę.

Przywróceniu zaufania do uczestników rynkó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI