Odgłosy: NUK c.d.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter


bank.2009.09.foto.74.a.150xKolejna porcja zmian w Nowej Umowie Kapitałowej musi być wprowadzona w życie do końca 2010 roku. Pamiętając, ile czasu zajęło międzynarodowej społeczności finansistów wprowadzenie zmian przy przechodzeniu z Bazylei 1 na Bazylę 1,5 oraz z Bazylei 1,5 do Bazylei 2,0, obecne przejście z Bazylei 2,0 na 2,5 jest wprost błyskawiczne.

Jan K. Solarz

Postęp dokonuje się pod przymusem, a globalny kryzys finansowy i globalna recesja wymuszają szybkie tempo działania. Zmiany skoncentrowano w filarze drugim NUK. Jest to najbardziej nowatorski filar, w ramach którego zindywidualizowano ocenę ryzyka ekonomicznego instytucji finansowej oraz zrównano jej wielkość z wymaganym kapitałem regulacyjnym. Ten manewr nie zakończył się pełnym sukcesem i konieczne stały się istotne nowelizacje Nowej Umowy Kapitałowej.

Zasadnicza systemowa konstrukcja NUK nie została podważona. Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem systemu finansowego wymaga równoprawnego traktowania wszystkich trzech filarów konstrukcji Nowej Umowy Kapitałowej oraz skoordynowania wysiłków nadzorców w czasie i przestrzeni nad instrumentami, instytucjami i rynkami finansowymi.

Dokonano zmian w zakresie upłynniania aktywów, kredytów hipotecznych i emitowania na ich podstawie instrumentów finansowych. Tę fazę procesu zamiany dobrych aktywów na płynne instrumenty finansowe nazwano re-sekutyryzacją. W przypadku wątpliwej jakości aktywów tego typu, pochodnym finansowym przypisano zaporowe wagi ryzyka od 150 do 850 punktów bazowych. Wprowadzono nowe kolumny w macierzy przekładania ocen ratingowych na wagi ryzyka instytucji kredytowych. Są to zmiany zrozumiałe i oczekiwane przez rynek.

Istotny postęp odnotowano w sposobie oceny jakości zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych. Dotyczą one tak złożonych zjawisk, jak koncentracja ryzyka, ryzyko utraty reputacji przez instytucję publicznego zaufania, ryzyko ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI