Odgłosy: Jak to robi Bank of England

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Chce skutecznie walczyć z kryzysem finansowym. A przy tym maksymalnie zminimalizować ryzyko nietrafnej inwestycji. Postępuje zatem według ściśle określonych zasad.

Jolanta Zombirt

Zasady pomocy ze strony brytyjskiego banku centralnego, ustalone w październiku 2008 r. opierają się na następujących wytycznych:

 • Winny idealnie wspierać politykę pieniężną;
 • Warunki dzielania płynności winny zrównoważyć jego korzyści i koszty tworzenia bodźców dla banków do przyjmowania większego ryzyka płynności niż normalnie;

 • Bank centralny winien być, i jest, przygotowany do kredytowania na podstawie szerokiej klasy zabezpieczeń, do stosowania odpowiednich korekt ich wartości; musi mieć także pewność, że jest w stanie zajmować się wyceną i zarządzaniem takim zabezpieczeniem w przypadku upadku partnera;
 • Kredytowanie na podstawie szerokiej gamy zabezpieczeń winno być prowadzone dla zapadalności terminowych, ponieważ kredytowanie w momencie występowania napięć jedynie krótkich zapadalności tworzy ryzyko rolowania i może być nieefektywne w czasach paniki;
 • class=”art_punktowanie”>Kanały dostarczania płynności, które są stale dostępne, winny być dostarczane raczej przez kredyty zabezpieczone (repo albo swapyoutright, ponieważ podczas trwania takiego kredytu bank centralny może uaktualniać marże zabezpieczenia i inne warunki, które pozwalają kontrolować ryzyko podejmowane przez bank centralny; zabezpieczone) niż sprzedaż
 • Stałe operacje dostarczające ubezpieczenia płynności dwustronnie winny być dostępne tylko dla banków komercyjnych, ponieważ instytucje te potrzebują takiego ubezpieczenia, choćby dlatego, że ich pasywa to środki odgrywające ważną rolę w gospodarce i systemie finansowym (instytucje sektora prywatnego oferujące usługi przyjmowania depozytów winny być regulowane jak banki);
 • Takie świadczenie płynności nie powinno być dostępne dla banków, kiedy w ocenie banku centralnego istnieje wiele znaków zapytania na temat ich wiarygodności albo wypłacalności.

Zgodnie z powyższymi zasadami do ram polityki pieniężnej dodano dwa instrumenty, które mają ograniczyć stres w systemie finansowym, dzięki dostarczeniu finansowania na podstawie papierów wartościowych, które mogą być niepłynne w warunkach stresu:

 • Discount Window Facility (DWF) – udostępnienie bankom komercyjnym dokonywania zabezpieczonych <...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI