Obywatelski projekt „Przedszkole dla każdego dziecka” trafił do podkomisji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nauka.01.250x167Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 14 marca 2012 roku, powołały podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Marek Rząsa z PO został jej przewodniczącym.

Obywatelski projekt nosi nazwę „Przedszkole dla każdego dziecka” i jego głównym celem jest nowelizacja:
– definicji ustawowej przedszkola publicznego,
– przepisów określających wiek, w którym przysługuje prawo do wychowania przedszkolnego,
– przepisów określających zadania własne gminy w zakresie realizacji tego prawa – objęcie wychowania przedszkolnego subwencją z budżetu państwa.

Projekt będzie procedowany razem z poselskim (PSL) projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172), który dotyczy stworzenia mechanizmu wsparcia finansowego organów prowadzących przedszkola (dotacja w wysokości 50 proc.).

Źródło: www.znp.edu.pl